Program „Moja Woda”.

Reklamy
W związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców programem „Moja Woda”, publikujemy informację o szczegółach programu.
Podkreślamy, że wnioski oraz pytania należy kierować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – nie do Urzędu Gminy.
Ruszył drugi nabór wniosków w programie „Moja Woda”, którego celem jest promocja wykorzystania deszczówki.
Program jest skierowany do osób fizycznych – właścicieli domów i przewiduje dotacje w wysokości do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów przedsięwzięcia, które doprowadzi do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości.
Z programu można dofinansować budowę np. przewodów odprowadzających wody opadowe, zbiornika retencyjnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej czy nawadniającej.
Szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, dostępnych na stronie:
UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz