Procedury wdrożone, szkoły gotowe.

fot.pixabay
26 sierpnia odbyła się doroczna narada z dyrektorami szkół i przedszkoli zwołana przez nadzorujących miejską oświatę wiceburmistrza Marka Fergińskiego oraz dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Danutę Szewczyk-Kozłowską. Miała ona szczególny charakter, gdyż w tym roku omawiano przede wszystkim przygotowanie placówek oświatowych do przyjęcia dzieci w czasie, gdy koronawirus wcale nie ma zamiaru dać się szybko pokonać.

Jak zapewniali dyrektorzy szkół i przedszkoli, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla placówek oświatowych są znane od dawna i od chwili ich ogłoszenia wszystkie jednostki wdrażały je krok po kroku. Nie brakuje środków ochrony, zapasy są zrobione, procedury bezpieczeństwa aktualizuje się i wdraża na bieżąco.

PRZEDSZKOLA

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego wszystkie placówki są wyposażone w pojemniki na płyn bakterio i wirusobójczy, rękawiczki, przyłbice, fartuchy, maseczki. W poniedziałek 31 sierpnia zakończą się ostatnie szkolenia wewnętrzne, dotyczące procedur bezpieczeństwa, organizowane dla nauczycieli i personelu techniczno-administracyjnego. Jak relacjonowały dyrektorki placówek, do przedszkoli rodzice wchodzić będą jednymi drzwiami, a wychodzić drugimi. Oczywiście muszą mieć na twarzy maseczki. Zostaną poinformowani, że nie wolno przebywać z dzieckiem w sali przedszkolnej, maluchy nie przynoszą ukochanych maskotek bądź innych zabawek, nie wolno także przynosić przekąsek oraz napojów. Prowadzony będzie rejestr wejść i wyjść z obiektu. Jak podkreślali dyrektorzy, szczególnie dla najmłodszych dzieci, trzyletnich, rozpoczynających przygodę z edukacją, kontakt z rodzicem w chwili pożegnania jest bardzo ważny, dlatego rodzice będą wpuszczani do szatni, lecz tylko pojedynczo.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Każda szkoła, korzystając z wytycznych GIS, opracowała własne procedury bezpieczeństwa. Jak relacjonowali dyrektorzy, większość szkół zmieni godziny rozpoczęcia zajęć, by dzieci wchodziły do szatni w odstępach 10-15 minutowych. Plany lekcji układano tak, by dana klasa miała zajęcia tylko w jednej sali, dzieci nie zmieniały w ciągu dnia klasopracowni. Wyjątkiem mają być zajęcia wychowania fizycznego i informatyczne. Po każdych zajęciach klawiatury komputerów, ławki i krzesła zostaną zdezynfekowane. Każdy uczeń będzie korzystał z jednego krzesła i wyznaczonej ławki a do szkół nie będzie można przynosić telefonów. Na bieżąco będą dezynfekowane klamki, urządzenia na placu zabaw, toalety. Szczegółowe sposoby postępowania zależą od uwarunkowań istniejących w danej placówce, ale wszyscy mają jeden cel – ograniczać bezpośrednie kontakty w ramach społeczności szkolnej.

W „jedynce” zerówki oraz klasy I-III będą wchodziły do budynku innym wejściem niż starsze roczniki. W klasach już rozsunięto ławki i krzesła, by zachować zalecany dystans między uczniami.

„Dwójka” też wyznaczyła dwa oddzielne wejścia dla klas młodszych i starszych. W czasie przerw na korytarze ma wychodzić co druga klasa. Na początku września, po konsultacjach z rodzicami, zapadnie decyzja, co z lekcjami pływania, na które szkoły otrzymują pieniądze z kasy miasta. Jak zapewniał dyrektor Dariusz Kosiński, będzie rekomendował ich prowadzenie, bo wedle wszelkich badań baseny są zaliczane do obiektów bezpiecznych (woda jest ozonowana i chlorowana).

W „trójce” klasy młodsze będą wychodziły na przerwy w innych godzinach niż klasy starsze i na razie koniec ze spacerami między piętrami. Uczniowie zerówek mają chodzić na śniadanie na stołówkę w czasie, gdy ich starsi koledzy będą na lekcjach. Przy wejściu zostanie zamontowana dodatkowa kamera, by kontrolować kto wchodzi do budynku, czy ma maseczkę i nie porusza się w strefach wydzielonych tylko dla uczniów i nauczycieli.  Tu też część przerw dzieci spędzą w salach, gdyż na korytarz mają wychodzić co drugą lekcję.

„Czwórka” zmieni godziny pracy, gdyż zamiast dwóch będą trzy długie przerwy, a wszystko po to, by podzielić uczniów korzystających z obiadów na mniejsze grupy. W młodszych klasach zajęcia lekcyjne mają się rozpoczynać już o 7.30, w starszych najwcześniej o 8.00.

Dyrekcja „szóstki” zapewnia, że dzieci z klas O-III nie będą miały kontaktu ze starszymi kolegami, bo zajęcia prowadzone będą w oddzielnych częściach budynku. Na przerwę wyjdą maksymalnie dwie klasy, a reszta ma pozostać w salach. Do wykonania zostały kosmetyczne prace, takie jak np. przeniesienie dystrybutorów z wodą z korytarzy w inne miejsca, gdyż zgodnie z zaleceniami sanitarnymi korzystanie z nich może się odbywać tylko pod nadzorem.

Podobnie „siódemka” wprowadza dłuższe przerwy, ma pracować na dwie zmiany by maksymalnie ograniczyć kontakty między uczniami, przygotowuje też dodatkową salę, aby dzieci korzystające ze świetlicy podzielić na dwie grupy.

Wiceburmistrz Marek Fergiński Chcę podziękować szefom placówek oświaty za kilka tygodni ciężkiej pracy, sprawne działanie, wprowadzenie w życie zaleceń GIS oraz przygotowanie placówek do prowadzenia zajęć od 1 września. Jednocześnie zwracam się z prośbą do rodziców, by przestrzegali ustalonych procedur, dostosowali się do wymogów, czytali informacje zamieszczane na tablicach informacyjnych w szkołach i przedszkolach oraz stronach internetowych jednostek. Niech troska o zdrowie naszych dzieci będzie naszym wspólnym celem.

UM

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz