Problem z dużymi śmieciami.

W ostatnich dniach pojawiły się utrudnienia w związku z odbiorem odpadów komunalnych. Największy problem dotyczy odpadów wielkogabarytowych i tzw. big-bagów ze śmieciami budowlanymi i poremontowymi.

Możliwe są, jak zaznaczyły firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, drobne opóźnienia. Wynikają one m.in. z sytuacji kadrowej i zarządzonych odgórnie ograniczeń.

– Odpady komunalne, typowe w gospodarstwie domowym w okresie zagrożenia epidemiologicznego, odbierane są bez zmian i na dotychczasowych zasadach. Mogą się tylko pojawić, choć nie muszą, niewielkie   opóźnienia. Trudno jest przewidzieć, jaka będzie sytuacja – informują pracownicy Urzędu Gminy Sochaczew.

W sytuacji jakichkolwiek problemów proszą więc o interwencje pod numerem telefonu 46 864 26 49, 864 26 51 lub na adres e-mail – sgo@sochaczew.org.pl. Jednocześnie urząd gminy informuje, że do odwołania firma Remondis, obsługująca gminę Sochaczew, wstrzymuje odbiór big-bagów na odpady budowlane i poremontowe. Te trzeba zatrzymać na własnej posesji lub samemu szukać miejsca, gdzie zostaną przyjęte. Z kolei odpady wielkogabarytowe przyjmowane będą do czerwca według przedstawionego gminie nowego harmonogramu.

Z kolei firma Eneris Surowce, która zajmuje się odpadami na terenie gmin Iłów, Młodzieszyn i Rybno przedstawiła swoje wskazówki dotyczące odbioru odpadów komunalnych w okresie epidemii. Nowe zasady mają obowiązywać od kwietnia.

W gminach, w oparciu o wytyczne Eneris, ustalone zostały już dokładne daty i godziny odbioru zmieszanych, segregowanych, gabarytów i elektro śmieci. W harmonogramie uwzględniono też odpady, takie jak popiół i odpady biodegradowalne. Póki co przyjęto, że odpady wielkogabarytowe w gminie Rybno odebrane będą dopiero w sierpniu. Do tego czasu mieszkańcy gminy muszą je gromadzić na swoich posesjach lub odwozić samemu, jeśli uda im się znaleźć odbiorcę. W Iłowie i Młodzieszynie także ustalone zostały terminy odbiorów. Tam również odbiór gabarytów realizowany będzie z pewnym poślizgiem.

­– Niestety priorytetem jest odbiór odpadów domowych, segregowanych, zmieszanych i bioodpadów, gdyż są one największym zagrożeniem dla otoczenia – informują pracownicy firmy Eneris.

Z kolei w gminie Brochów trwa na razie procedura przetargowa, która ma wyłonić nową firmę lub przedłużyć funkcjonowanie obecnej. Na razie odbiór odpadów odbywa się na dotychczasowych zasadach. Nowe opłaty za odbiory i nowe harmonogramy wejdą w gminie Nowa Sucha. Jednak praktycznie nic się tam nie zmieni, bo są to te same stawki, jakie udało się urzędowi utargować na początku roku.

Czy w gminach tych będzie problem z gabarytami i budowlanymi odpadami, trudno przewidzieć, ale zapewne tak.

BN

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz