Prewencja antywirusowa w Gminie Iłów.

 

Informuję Mieszkańców Gminy oraz wszystkie inne osoby zainteresowane, że Urząd Gminy Iłów na bieżąco i sukcesywnie czyni zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej chroniące przed COVID-19, w tym: płyny do dezynfekcji, rękawice ochronne oraz maseczki ochronne. Pozyskane środki są wykorzystywane w urzędzie i przekazywane pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych (GOPS) oraz służbom (OSP), których działanie wymaga przebywania w przestrzeni publicznej.

Aktywność Mieszkańców pozwala sądzić, że zdecydowana większość jest zaopatrzona w maseczki, tym bardziej, że zakład krawiecki p. Renaty Bartosiak cały czas szyje maseczki. Blisko 1000 sztuk dotarło już do mieszkańców. Urząd Gminy, instytucje gminne otrzymały maseczki nieodpłatnie. Ponadto z zakładem krawieckim cały czas współpracują przedstawiciele Klubu Senior + i Koła Emerytów i Rencistów – maseczki cały czas są szyte. Docierają do mnie również informacje o aktywności innych osób, w tym informacje prasowe. Wszystkim dziękuję, również tym podejmującym inicjatywę poza wiedzą Urzędu. Dziękuję p. Ministrowi Maciejowi Małeckiemu i p. Staroście Jolancie Gonta za nieodpłatne przekazanie środków ochrony w tym bezpośrednio z KGHM Polska Miedź oraz p. Adamowi Papierowskiemu za pomoc dla Urzędu Gminy w zakupie deficytowego towaru w postaci środka dezynfekującego w początkowej fazie stanu „kryzysu epidemiologicznego”.

W związku z wprowadzeniem przez Radę Ministrów od dnia 16 kwietnia br. do odwołania obowiązku zakrywania przez osoby przebywające w przestrzeni publicznej ust i nosa, zachęcam wszystkich do zaopatrywania się w maseczki we własnym zakresie. Maseczki szyte będą zabezpieczać w razie konieczności, ale Urząd Gminy Iłów nie może być ich dystrybutorem ze względu na brak certyfikatów.

Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniają pomoc w zakupach środków ochrony indywidualnej wszystkim osobom, których nie stać na ich zakup lub nie mogą się przemieszczać. Dostarczymy je też osobom, które niespodziewanie zmuszone będą przebywać w przestrzeni publicznej lub przemieścić się.

Podzielam opinię Rzecznika Ministra Zdrowia p. Wojciecha Andrusiewicza, cyt. „jeżeli wszystkie państwa zaczną rozdysponowywać maseczki jednorazowe operacyjne lub z filtrem HEPA, to zabraknie tego sprzętu w szpitalach i dla personelu medycznego, tam gdzie jest on najbardziej potrzebny” (wypowiedź z 07.04.2020 r.). Jestem przekonany, że „z   urzędu” dystrybucja masek musi być poparta racjonalnymi argumentami i związana z realnymi potrzebami w tym zakresie, a nie dla zasady.

Nasza przyszłość zależeć będzie od wydolności służby zdrowia szczególnie w szczycie zachorowań na COVID-19 i dlatego też specjalistyczny sprzęt pozostawmy służbom medycznym, które podziwiam za Ich dotychczasową pracę.

Cały czas czynię starania o pozyskanie środków ochrony indywidualnej. Urząd Gminy dysponuje stałym zapasem płynu do dezynfekcji, środków ochrony, w tym maseczek (niemedycznych).

Na bieżąco podejmuję działania adekwatne do ogłoszonego stanu epidemii, które uzgadniam w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podjęte działania są zgodne z poleceniami administracji rządowej, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Mieszkańców nadal zachęcam do ograniczania przebywania w przestrzeni publicznej do niezbędnego minimum. Dziękuję za dotychczasową postawę i wyrozumiałość. Zapewniam, że sam stosuję się do wszystkich zaleceń i z nadzieją oczekuję końca epidemii. Najskuteczniejszą pomocą dla Mieszkańców jest wsparcie służby zdrowia, do czego zachęcam.

Jan P. Kraśniewski

Wójt Gminy Iłów

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz