Prawa współtwórców.

Razem z moim kolegą długo pracowaliśmy nad pewnym utworem. Nasze drogi jednak powoli się rozchodzą. Zastanawiam się, czy samodzielnie będę mógł dysponować naszym wspólnym utworem? Obawiam się, że mój kolega mógłby mieć pretensje, gdybym robił to samodzielnie.

Adam D.

Po pierwsze stwierdzić należy, że współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Istnieje domniemanie, że wielkości udziałów są równe. Można jednak żądać, aby sąd określił wielkość udziałów na podstawie wkładów pracy twórczej.

Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców. Jednak do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców.

Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów. Oznacza, to, że Pana obawy są słuszne.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny, tel. 500-020-048

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz