Powstanie Centrum Pomocy.

fot. Jerzy Szostak

W przyszłym roku w Sochaczewie zostanie utworzone Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie. Centrum, które zacznie działać od 1 stycznia przyszłego roku, połączy i będzie koordynować zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 listopada, wyrazili zgodę na utworzenie Centrum Usług Społecznych. Będzie ono funkcjonowało na Trojanowie, w tym samym budynku, co Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nowe wyzwania

Jak mówi Marek Fergiński – zastępca burmistrza, któremu podlega między innymi pomoc społeczna na terenie Sochaczewa – rodziny wymagają obecnie zupełnie innego wsparcia niż jeszcze dziesięć lat temu.

Tak, jak zmienia się świat wokół nas, zmienia się rola i zadania pomocy społecznej. Coraz rzadziej to wypłata zasiłków, lecz rozmowa, plan działania ułożony wspólnie z asystentem rodziny, nauka racjonalnego wydawania pieniędzy. Wiele rodzin może wyjść i wychodzi z trudnej sytuacji, gdy ktoś skutecznie zachęci rodzica do podjęcia pracy, a dziecku pokaże, że dzięki Pogotowiu Lekcyjnemu jest w stanie zdobywać dobre oceny. Żyjemy coraz dłużej, ale jednocześnie ubywa rodzin wielopokoleniowych. Starsze osoby zostają same, nie mają wsparcia bliskich, potrzebują nie tylko ciepłego posiłku, ale specjalistycznych usług opiekuńczych czy wsparcia psychologicznego. Centrum pozwoli lepiej skoordynować wszystkie działania prowadzone obecnie przez MOPS i DDPS – mówi Marek Fergiński.

Wyższy poziom

Przekształcenie oraz połączenie jednostek będzie tym łatwiejsze, że obie placówki są zlokalizowane w jednym budynku przy Alei 600-lecia 90. Centrum miałoby objąć działalnością zarówno osoby w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, jak i seniorów korzystających z usług DDPS. W struktury nowej instytucji weszłaby ponadto sfera spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Centrum byłoby także koordynatorem przedsięwzięć organizacji pozarządowych, działających na rzecz pomocy społecznej.

W budynku przy Alei 600-lecia swego rodzaju centrum pomocy społecznej istnieje od dawna. Oprócz MOPS i DDPS swoje siedziby mają tam także koło Polskiego Związku Niewidomych, świetlica terapeutyczna TPD i Klub Wolontariuszy, działa Punkt Konsultacyjny, Zespół Interdyscyplinarny, Telefon Zaufania, Pogotowie Lekcyjne. To miejsce wielu aktywności – przypomina zastępca burmistrza.

Tym samym Centrum nie tylko koordynowałoby ich działania, ale również pozwoliłoby na rozwijanie nowych form profesjonalnej pomocy, w tym pracę środowiskową i nowoczesne formy zarządzania usługami społecznymi.

Dodajmy, że pracownicy MOPS oraz DDPS po przekształceniach staną się automatycznie pracownikami powołanego centrum. Również majątek tych instytucji w całości ma przejść do  nowej placówki.

opr. jur

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz