Powrót do szkoły na nowych zasadach.

fot.pixabay
Reklamy

Wrzesień oznacza dla uczniów koniec wakacji i powrót do szkoły. Jednak w tym roku nauczanie w placówkach oświatowych będzie wyglądało zupełnie inaczej. Wszystko przez pandemię koronawirusa.

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkół, będą obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wejdą w życie z dniem 1 września. Szkoły w powiecie sochaczewskim już przygotowują się do spełnienia wytycznych.

Zapewnić bezpieczeństwo 

– Fizycznie jesteśmy już gotowi na nowy rok szkolny. W takim sensie, że szkoła jest już wysprzątana, posiadamy niezbędne środki sanitarne, takie jak płyn do dezynfekcji – poinformował nas Krzysztof Werłaty, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie.

Podobnie jak w innych miejscach publicznych, w szkołach trzeba będzie przestrzegać ściśle określonych zasad. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo w czasie przebywania we wspólnej przestrzeni. Pełna lista została opublikowana na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Spośród zaleceń tam wymienionych, szczególną uwagę należy zwrócić na to, że do szkoły może uczęszczać jedynie uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, wówczas uczeń powinien zostać odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu w odległości 2 m od innych osób, wtedy rodzice zostaną powiadomieni o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.

Osoby wchodzące do budynku szkoły, powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk oraz powinny zachować dystans 1,5 m od innych osób przebywających w budynku. Istotne jest, żeby uczeń posiadał swoje własne przybory szkolne, nie zaleca się pożyczania ich od kolegów i koleżanek z klasy. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy i podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu, a jeśli jest to możliwe, to po każdych zajęciach, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe np. piłkę nożną.

– Jeśli chodzi o zalecenia sanitarne, to ich lista jest bardzo długa. Przede wszystkim mogę wymienić konieczność dezynfekcji rąk, zachowanie dystansu społecznego, wietrzenie sal lekcyjnych, ponadto uczniowie muszą mieć zapewnione warunki do przebywania na zewnątrz w czasie przerwy. Jeśli ktoś czuje taką potrzebę, to może na terenie szkoły przebywać w maseczce ochronnej. Staramy się spełnić te wszystkie założenia, jednak, jak wiadomo nie jest to takie proste. Cały czas doposażamy szkołę w niezbędne rzeczy, są to maseczki ochronne dla pracowników, rękawiczki czy duże zapasy płynu do dezynfekcji. Już teraz udało nam się pozyskać dozownik do płynu dezynfekującego. Staramy się jak możemy, żeby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły  – mówi Dariusz Miłkowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

Jaki model nauczania

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że od września będą obowiązywały trzy modele nauczania w szkołach.

W powiatach, gdzie rozwój pandemii jest stabilny i nie przybywa gwałtownie nowych zarażeń, zajęcia będą odbywać się w trybie tradycyjnym – uczniowie wrócą do szkół. Tak też będzie w powiecie sochaczewskim. Szkoły muszą być jednak przygotowane na nagłą zmianę planów, chociażby, gdy w placówce zostanie wykryty przypadek koronawirusa. Dyrektor ma możliwość tymczasowego zawieszenia zajęć. Aby to zrobić, musi jednak uzyskać zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

– Od 1 września uczniowie naszego liceum wracają do zajęć w szkole. Jeśli wystąpi jakiekolwiek zagrożenie, to po ustaleniu tego z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną tryb zajęć zostanie zmieniony – dodaje Dariusz Miłkowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

Rząd przygotował dwa rozwiązania mające wejść w życie w sytuacji zagrożenia są to zajęcia hybrydowe inaczej nazywane mieszanymi oraz lekcje zdalne. Te pierwsze polegają na tym, że część uczniów uczęszcza na zajęcia w budynku szkoły, a pozostali łączą się z nimi za pomocą platformy internetowej. Tryb zdalny, to zajęcia przeprowadzane całkowicie przez Internet.
– Powrót do szkoły jest zaplanowany zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przypadku kryzysowym jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w trybie mieszanym bądź zdalnym. Przygotował nas do tego okres od marca do końca czerwca, kiedy zajęcia były całkowicie zdalne. Dysponujemy również e-dziennikiem, który ułatwia przeprowadzanie lekcji w taki sposób. Współczuję szkołom, które nie posiadają takiego systemu – komentuje Krzysztof Werłaty, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie.

Zagrożenie nie minęło

Mimo tak dużej ilości wytycznych oraz zarządzeń ze strony rządu, należy pamiętać, że pandemia się nie skończyła. Nie da się całkowicie wyeliminować zagrożenia jedynie za pomocą środków sanitarnych. Istotne jest odpowiedzialne zachowanie uczniów w czasie przerw od zajęć oraz kontrola ze strony nauczycieli. Niestety w wielu szkołach zachowanie bezpiecznego odstępu między uczniami będzie utrudnione.

 Wszystkie szkoły w naszej gminie przygotowują się na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Ciężko mi na ten moment powiedzieć, jak w praktyce będą wyglądały zajęcia, bowiem sytuacja w kraju cały czas się zmienia. Wciąż przybywa zarażonych i tak naprawdę nie wiadomo, co będzie działo się we wrześniu. Obecnie robimy wszystko zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa. Jednak nie w każdej szkole da się zapewnić stuprocentowe bezpieczeństwo. Niektóre szkoły w naszej gminie są bardzo małe i utrzymanie tam jakiegokolwiek dystansu społecznego jest niemożliwe. Wykorzystamy całą powierzchnię tych budynków do bezpiecznego rozlokowania uczniów, będziemy korzystać ze wszystkich drzwi wejściowych, żeby przed wejściem nie gromadziły się tłumy. Tyle możemy zrobić – informuje nas Bogusława Cieślak, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gminie Sochaczew.

Należy mieć nadzieje, że zachowanie podstawowych środków ostrożności uchroni osoby przebywające w szkołach przed zarażeniem. Bowiem, jak wiadomo, wirus dużo łatwiej roznosi się w zamkniętych pomieszczeniach niż na otwartej przestrzeni.

– Wciąż przygotowujemy się pod względem organizacyjnym. Ustalamy, jak mają przebiegać zajęcia, przerwy oraz w jaki sposób zachować bezpieczeństwo na terenie placówki. Czekamy jeszcze na spotkanie z władzami miasta, które odbędzie się 26 sierpnia, dyrektorzy szkół w Sochaczewie otrzymają tam dodatkowe wytyczne i porady dotyczące bezpiecznego powrotu do szkół – podsumowuje Krzysztof Werałaty, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie.

Aleksander Szostak

Fot. pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz