Powiatowe drogi w remoncie.

Reklamy

Dwie duże powiatowe inwestycje drogowe realizowane są obecnie na terenie Sochaczewa. Przebudowa ulicy Głowackiego oraz III etapu ulicy Trojanowskiej. Obie finansowane są przy wsparciu rządowych środków z Funduszu Dróg Samorządowych z powiatowym oraz miejskim dofinansowaniem.

Ich wykonawcą jest firma Strabag. Te, jakże ważne inwestycje i postęp prac skrupulatnie nadzorują władze powiatu. W pierwszej połowie maja wicestarosta Tadeusz Głuchowskim wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Kierzkowskim  i Małgorzatą Dębowską, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg osobiście wizytowali remontowane drogi, oceniali zakres wykonanych robót.

Ulica Głowackiego w Sochaczewie przebudowywana jest na odcinku 0,645 km, począwszy od skrzyżowania z ulicą marsz. J. Piłsudskiego. Wartość zadania to ponad 2,6 mln złotych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem droga powinna zostać oddana do użytku z końcem września br.  Przypomnijmy, iż zakres prac obejmuje m.in. przebudowę samej drogi, budowę i przebudowę chodnika po jednej stronie ulicy, budowę ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego, budowę miejsc postojowych po jednej stronie dla pojazdów osobowych, odwodnienie poprzez kanalizację deszczową, przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów czy także usunięcie kolizji z istniejącymi tam sieciami infrastruktury. Na obecnym etapie budowy został rozebrany stary chodnik  i usunięte kolizje w przebudowywanej drodze w zakresie sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej. Trwają roboty związane z odwodnieniem, ustawiono studnie kanalizacji deszczowej.

Na drodze powiatowej – ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie prace prowadzone są na odcinku od ul. Przylasek, tj. od cmentarza komunalnego na Wypalenisku – w kierunku miejscowości Kożuszki Parcel, do granic z gminą Sochaczew na odcinku blisko 700 m. W tym przypadku, zakres prac obejmuje m.in. rozbudowę drogi, budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego, budowę odwodnienia, przebudowę kolizji elektroenergetycznych oraz wodociągowych. Wykonano już koryto drogi pod konstrukcję,  na całej długości ułożona została stabilizacja i częściowo warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego. Zostały także usunięte kolizje z siecią gazową, wodociągową i teletechniczną.

Należy podkreślić, iż obie inwestycje to wynik bardzo dobrej współpracy samorządów – powiatowego i miejskiego, przy dużym zaangażowaniu posła Maciej Małeckiego, wiceministra Aktywów Państwowych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz