Powiat poniżej średniej krajowej.

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów w Polsce na 2017 roku. Sprawdźmy, jak w tym rankingu wypadł powiat sochaczewski.
Jak wynika z danych, średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów w kraju wyliczono na 216,38 zł. Spośród 380 powiatów, jedynie 82 odnotowały dochody podatkowe przekraczające średnią.
Najzamożniejszym powiatem jest Warszawa, której dochody podatkowe wyniosły 582,54 zł na mieszkańca. Drugie miejsce w rankingu zajął powiat piaseczyński z woj. mazowieckiego z dochodami rzędu 490,21 zł, a trzecie – powiat warszawski zachodni (444,17 zł). Zaraz za nim uplasowało się miasto na prawach powiatu Sopot (441,47 zł) oraz mazowiecki powiat pruszkowski (411,15 zł).
Jak na tym tle wypadł powiat sochaczewski? Znalazł się on na setnym miejscu, z dochodem na jednego mieszkańca w wysokości 195,16 zł. Na pocieszenie dodajmy, że w ostatnim w rankingu, w powiecie kazimierskim dochód na jednego mieszkańca wynosi zaledwie 75,33 zł.
Przypomnijmy, że w Polsce jest 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu. Wszystkie one – w związku z obowiązującymi przepisami – są praktycznie pozbawione dochodów własnych i funkcjonują dzięki dotacjom z budżetu państwa, które w ponad 70 procentach pokrywają koszty ich funkcjonowania. Dla przykładu – od momentu powołania powiatów w 1999 roku do końca 2014 roku – na pokrycie samych kosztów funkcjonowania rad powiatów z pieniędzy publicznych wydano ponad 1,5 miliarda złotych.
dot

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz