Poparli zgodnie wójta.

W gminie Brochów odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Gminy. Tym ważniejsza, że była to sesja absolutoryjna, oceniająca wykonanie budżetu w 2019 roku przez wójta Piotra Szymańskiego. Radni udzielali też wotum zaufania wójtowi za poprawne wykonanie sprawozdania finansowego. Został też przedstawiony doroczny raport o stanie gminy. Wszystkie głosowania przeszły pomyślnie i jednogłośnie.

Do ostatniego dnia po przedstawieniu mieszkańcom gminy Brochów raportu o stanie gminy, w urzędzie oczekiwano na zgłoszenia chętnych mieszkańców do debaty. Gminy mają przedstawiać co roku raporty o swoim stanie. W tym roku taki zabieg był kolejnym. Po raz pierwszy raport przygotowywano w 2019 roku za poprzedni rok. Do debaty nie zgłosił się nikt z mieszkańców, a radni bez dyskusji przegłosowali jednogłośnie przedstawiony im dokument.

­– Rok 2019 był bardzo dobrym rokiem dla naszej gminy. Wiele się działo i wiele zrealizowaliśmy. Przede wszystkim zakończył się pewien etap inwestycji w naszą gminę. Dziękuję za wspólną pracę sołtysom, bez których niewiele byśmy zdziałali i mieszkańcom. Współpraca powoduje, że inwestycje są realizowane. Nasza gmina rozwija się nie tylko gospodarczo, ale też społecznie – wspomniał Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Jako przykład podał, że gmina doposażyła wspólnym staraniem OSP, że rozwijają się Koła Gospodyń Wiejskich. Na terenie gminy Brochów jest ich już 12. Wójt wspomniał też, że dzięki dofinansowaniom ukończono wiele zadań inwestycyjnych.

Następnie skarbnik gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok wraz z krótkim omówieniem informacji o stanie mienia gminy. Po czym przedstawiona została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie na temat stanu finansów gminy, jak również opinia komisji rewizyjnej Rady Gminy. Po czym radni przegłosowali jednogłośnie udzielenie wotum zaufania wójtowi. W kolejnej części obrad RIO pozytywnie zaopiniował udzielenie wójtowi absolutorium za rok 2019 z wykonania rocznego budżetu. Zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brochowie. Radni ponownie i jednogłośnie poparli Piotra Szymańskiego, udzielając mu absolutorium. Podziękowano wójtowi kwiatami, życząc dalszej, dobrej współpracy.

­ – Cieszę się i bardzo dziękuję za udzielone mi zaufanie. Trzeba robić dalej wszystko, aby gmina zmieniała się i piękniała. By przyciągać nowych mieszkańców, którzy znajdą tu swoje miejsce – podsumował Piotr Szymański.

Ubiegłoroczny planowany dochód gminy zamknął się kwotą 23 111 946,92 złote. Wykonano go w 98,57 procenta, czyli w kwocie 22 781 763,61 złotych. Natomiast planowane wydatki wyniosły 25 843 891,79 złotych. Tu wykonanie wyniosło 96,85 procenta, czyli 25 031 033,58 złotych. Budżet ubiegłoroczny zamknął się deficytem 2 249 269,97 złotych, przy zakładanym w budżecie minusie na kwotę 2 731 944,87 złotych. Deficyt sfinansowany został przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 1 957 325,10 złotych oraz wolnych środków w wysokości 291 944,87 złotych. Nie było przekroczeń budżetowych.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz