Ponad pół miliona dotacji na termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ponad pół miliona dotacji na termomodernizację Środowiskowego Domu Samopomocy już jest, miasto czeka jedynie na podpisanie stosownej umowy.
Jednocześnie w ratuszu ruszyły prace nad wnioskiem o pieniądze na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 7 i gmachu Urzędu Miasta.

W czasie ostatniej sesji rady 8 maja jednogłośnie zatwierdzono zmiany w budżecie miasta na 2020 rok, w tym 30 tys. zł zaoszczędzone na przebudowie ulicy Ułanów Jazłowieckich przeznaczono na opracowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotację unijną na termomodernizację dwóch szkół i budynku UM. O ile to na razie plany, to w sprawie termomodernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy są dobre i pewne wieści. Miasto zdobyło pokaźną dotację na ten cel.

Jak informuje burmistrz Piotr Osiecki, przy udziale środków unijnych w ŚDS-ie ma być przeprowadzona wymiana urządzeń grzewczych i docieplenie budynku. Zakres robót budowlanych obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

– Budynek ŚDS-u zacznie ogrzewać kocioł na gaz ziemny, dlatego trzeba przebudować samą kotłownię i wykonać przyłącze gazowe. Liczymy, że koszty działania placówki znacząco obniży nowa pompa ciepła. Wstępnie wartość prac oszacowaliśmy na niemal 700 tysięcy złotych. Przyznana nam dotacja w wysokości 553 tysięcy pokryje 80 procent kosztów – mówi burmistrz.

W ŚDS wymieniony zostanie przestarzały i nieefektywny energetycznie system ogrzewania, dzięki temu, oraz dociepleniu budynku, zapotrzebowanie na energię obniży się o ponad 80 procent, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie” będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń na terenie miasta.

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w Sochaczewie w 1998 roku. Bezpośrednio prowadzi go samorząd miasta, ale nadzór merytoryczny i kontrolny sprawuje wojewoda mazowiecki. ŚDS jest placówką wsparcia dziennego dla osób  przewlekle chorych psychicznie i osób upośledzonych umysłowo, a z jego usług może korzystać do 50 pełnoletnich osób. Kadra domu pomaga podopiecznym odnaleźć się w życiu społecznym, prowadzi terapię zajęciową, ruchową, organizuje spacery, wyjazdy integracyjne, wycieczki krajoznawcze. Uczestnicy zajęć mogą rozwijać swoje talenty i pasje m.in. w pracowniach gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła artystycznego i stolarskiej. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu przez sześć godzin tj. od 9.00 do 15.00. W Polsce działa około 800 podobnych placówek, a z ich usług korzysta ponad 33 tysiące osób.

źródło: UM

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz