Ponad 6 mln na powiatowe drogi.

Każdy kilometr nowej drogi to powód do radości kierowców. Powiat sochaczewski konsekwentnie realizuje modernizację kolejnych dróg, dzięki profesjonalnemu sięganiu po środki z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

W piątek, 10 lipca w Starostwie Powiatowym podpisano dwie umowy na remont trzech odcinków na terenie gminy Rybno – o łącznej długości ponad 6 km oraz rozbudowę w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej w gminie Teresin na odcinku blisko 3 km, tj. Szymanów – Skrzelew. Inwestycje te kosztować będą łącznie ponad 6 mln zł.

Znaczące wsparcie

Wymienione zadania zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach naboru z 2019 roku oraz umieszczone na zaktualizowanej liście podstawowej zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu powiat otrzymał wsparcie w wysokości 70 procent kosztów dla każdej z tych inwestycji, resztę pokryją samorządy gminne i powiat.

Modernizacja odcinka Szymanów – Skrzelew będzie kosztować 4 564 221,68 zł a wykona ją Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Będzie ona polegać na rozbudowie w granicach nowego pasa drogowego odcinków o łącznej długości 2820 m. wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi. Wykonana zostanie budowa chodnika jednostronnego o długości 300 m oraz ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego długości 600 m. Powstanie odwodnienie poprzez rowy przydrożne, przebudowane zostaną istniejące zjazdy i wybudowane nowe. Wykonawca zobowiązał się zrealizować zadanie do 15 listopada br.

W gminie Rybno remont obejmie trzy odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ponad 6 km. Wykona go sochaczewska firma PHU Prima Bogdana Głuchowskiego za kwotę 1 551 103,80 zł. Przebudowa obejmie drogę: Erminów – Karolków o długości 2,33 km; Wężyki – Antosin o długości 1,83 km; Matyldów – Rybno o długości 1,93 km. Na każdej z tych dróg wykonana będzie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, ścinka oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym. Prace te mają być wykonane do końca września br.

Poprawią bezpieczeństwo

Podczas podpisania umowy obecni byli m.in. reprezentujący posła Macieja Małeckiego – dyrektor jego biura Michał Orliński, wójt gminy Rybno Damian Jaworski, Bożena Samson – członek Zarządu Powiatu, Jan Aleksander Łopata – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, którzy szczególnie zabiegali o te jakże ważne inwestycje, oraz zastępca dyrektora PZD Krzysztof Zieliński.

Gospodarzem spotkania była starosta Jolanta Gonta, która wyrażając zadowolenie z kolejnych rozpoczętych inwestycji, podkreślała:

Jestem niezwykle usatysfakcjonowana, iż nie ustajemy w prowadzeniu remontów dróg na terenie naszego powiatu, czego potwierdzeniem są podpisane dziś kolejne umowy z wykonawcami. Trzeba zaznaczyć, że środki na realizację tych inwestycji, które w sumie kosztować będą ponad 6 milionów złotych, aż w 70 procentach pozyskaliśmy z rządowego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, który zakłada przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. To już kolejne duże środki, które trafiają do powiatu sochaczewskiego, wszystko to dzięki profesjonalnie wykonanym wnioskom oraz, co należy również podkreślić, gdyż niezwykle to doceniamy, wsparciu posła Macieja Małeckiego, który w dużej mierze zabiega o to, by to właśnie na ziemię sochaczewską one trafiały. Stanowi to ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju naszego terenu, oraz przyczynia się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Podpisy pod umowami złożyli: Marcin Głuchowski z firmy Prima, Krzysztof Famulski z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. oraz Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz