Ponad 20 milionów na pomoc przedsiębiorcom z naszego powiatu.

To było ostatnie przed wakacjami posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie. Rada spotyka się średnio raz na kwartał i obraduje w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Spotkanie było o tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy uczestniczyli w niej wszyscy członkowie, a więc frekwencja była 100-procentowa.

Rada Rynku Pracy obradowała w czwartek 25 czerwca pod przewodnictwem Tadeusza Głuchowskiego, wicestarosty sochaczewskiego. W spotkaniu uczestniczyła jak zawsze Marlena Kowalska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która omawiała wszystkie punkty posiedzenia i odpowiadała na stawiane pytania.

Jeden z punktów dotyczył zaopiniowania zmian w podziale środków z Funduszu Pracy na ten rok. A te dotyczyły zmniejszenia ich na prace interwencyjne w związku z mniejszym zainteresowaniem nimi oraz staże, gdyż są pieniądze na staże unijne. Kwoty zapisane na realizację innych aktywnych form w 2020 roku nie uległy zmianie.

Wicestarosta Tadeusz Głuchowski korzystając z obecności członków PRRP, skierował słowa podziękowania do Marleny Kowalskiej, dyrektor sochaczewskiego PUP i jej pracowników za sprawne, szybkie i bezproblemowe działania związane z obsługą interesantów – zarówno bezrobotnych, jak i przedsiębiorców w okresie pandemii. Pracownicy placówki realizując ustawowe zadania zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rozpatrzyli w ostatnim czasie około 4 tysięcy wniosków, dotyczących choćby przyznania pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Na terenie powiatu sochaczewskiego jest około 6 tysięcy takich właśnie mikroprzedsiębiorstw.   – Docierały do nas pozytywne sygnały dotyczące tak pracy, jak i obsługi przez Powiatowy Urząd Pracy przedsiębiorców. Cieszę się, że tak fachowo i sprawnie udało się rozpatrzyć wszystkie wnioski i płynnie obsłużyć interesantów – podkreślał T. Głuchowski.

Od 1 kwietnia br. obowiązują przepisy, które mają na celu wspomóc polskich przedsiębiorców, a także zapewnić ochronę pracownikom i pracodawcom w obliczu kryzysu gospodarczego. Jednym z ważniejszych rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej są formy wsparcia, o które pracodawcy ubiegają się z PUP-u w Sochaczewie w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Jeśli chodzi właśnie o wielkość udzielonego wsparcia dla przedsiębiorców, to dyrektor Urzędu Pracy przedstawiła liczbę rozpatrzonych wniosków odnośnie rozpatrzonych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na dzień 24 czerwca br. Wpłynęło 4120 wniosków, a rozpatrzono 4107. W przypadku dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne wpłynęły 173 wnioski, a rozpatrzono 167. W 99% pracownicy PUP rozpatrzyli wnioski na dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych. Wpłynęło ich na dzień 24 czerwca – 416, a rozpatrzono 412.

Łącznie na bezzwrotną pożyczkę, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz dofinansowanie dla samozatrudnionych Powiatowy Urząd Pracy rozdysponował ponad 20 milionów złotych.

Dyrektor Marlena Kowalska zapytana przez wicestarostę, czy w związku z dodatkową pracą pojawiły się jakieś trudności, odpowiedziała, że rozpatrywanie wniosków wymagało od niej i pracowników poświęcenia większej liczby godzin w pracy. Przez 1,5 miesiąca urzędnicy pracowali po 10 godzin.

Podczas posiedzenia tradycyjnie dyrektor M. Kowalska omówiła sytuację na rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, zgodnie ze stanem na dzień 31 maja br. Informacje te zostaną przedstawione w oddzielnym materiale.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz