Pomoc żywnościowa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Młodzieszynie  przy współpracy z Bankiem Żywności w Warszawie  – Reguły Logistic Park realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie mieszkańcom pomocy żywnościowej.  W okresie od marca do sierpnia 2020 w czasie epidemii COVID-19 paczki żywnościowe zostały wydane cztery razy.

Osoby potrzebujące, które  spełniły kryteria i uzyskały skierowania do otrzymania pomocy, otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze.

Od marca do sierpnia 2020 wydaliśmy 19 ton 335 kg  artykułów spożywczych. Pomoc żywnościowa trafiła do 368 osób z 146 rodzin z terenu Gminy Młodzieszyn.

Składamy  podziękowanie wszystkim pracownikom Banku Żywności w Regułach za współpracę, szczególne podziękowanie za przekazanie dodatkowych, ponadprogramowych ilości produktów, które  przekazaliśmy mieszkańcom naszej gminy podczas  wydawania żywności w miesiącu sierpniu.

Po raz kolejny dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali swoją pomoc, w szczególności Strażakom z OSP Budy Stare za pomoc w rozładunku i wydawaniu żywności oraz bezpłatne użyczenie sali,  Żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej w Płocku za dwukrotne przywiezienie i pomoc w rozładunku żywności, Strażakom z OSP Kamion za dowiezienie  prawie trzech ton żywności w dniu 26 sierpnia 2020 oraz  Dzielnicowemu Gminy Młodzieszyn za udzielone wsparcie.

Jednocześnie informujemy, iż było to ostatnie wydawanie żywności w  Podprogramie 2019. Po uzyskaniu informacji z Banku Żywności o nowym Podprogramie 2020, poinformujemy, w celu zgłoszenia się do GOPS i  otrzymania skierowania kwalifikującego do odbierania żywności w nowym Podprogramie 2020.

Gmina Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz