Pomoc w walce z biedą.

Fot. Pixabay

RYBNO Gmina Rybno nawiązała stałą współpracę z Fundacją Po Drugie, która w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz kancelarią adwokacką „Czupajło & Ciskowski”, realizuje projekt „Równi na Starcie!”. Celem jest walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Mazowsza.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, wspierającego aktywizację społeczno – zawodową osób wykluczonych i przeciwdziałanie temu wykluczeniu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Współpraca ta umożliwia skorzystanie z projektu osobom potrzebującym z terenu gminy Rybno i ułatwienie składania aplikacji do Fundacji. Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym bądź już doświadczające wykluczenia. Fundacja Po Drugie oferuje pomoc również tym, którzy doznają wielokrotnego wykluczenia czyli osobom opuszczającym pieczę zastępczą i tym, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt trwa od stycznia tego roku do grudnia 2022 roku. Rekrutacja, a więc przyjmowanie zgłoszeń, prowadzone jest do października. Aby zostać uczestnikiem projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz odpowiednie oświadczenie, w którym trzeba sprecyzować, w jakiej jest się grupie. Przede wszystkim oświadczenie dotyczy osób pozbawionych dachu nad głową – bezdomnych, bądź dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań (bez miejsca zamieszkania, korzystających ze wsparcia w postaci schroniska, mieszkania treningowego, przebywających w niebezpiecznym zakwaterowaniu), osób niepełnosprawnych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, odbywających karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.

Dokumenty można dostarczyć drogą mailową oraz pocztową – po otrzymaniu przesyłki, kierownik projektu skontaktuje się z zainteresowaną osobą i omówi dalsze kroki współpracy.

Adres do korespondencji: Fundacja po Drugie ul. Smulikowskiego 4 00-386 Warszawa
mail: fundacja@podrugie.pl, tel. 601 405 598

W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Fundacji udzielą telefonicznie informacji, a podczas bezpośredniego spotkania pomogą w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych. Informacje oraz pomoc na temat wsparcia również w Urzędzie Gminy Rybno.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz