Pomoc nie tylko od święta.

Fot. Pixabay

Rusza kolejna, roczna edycja Pomocy Żywnościowej w oparciu o Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, organizowany przez Banki Żywności w Polsce. Właśnie zaczął się nabór zgłoszeń dla tych, co chcą z niej skorzystać. Tradycyjnie pod koniec roku w gminnych ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu sochaczewskiego zbierane są nowe wnioski, a dotychczasowe aktualizowane.

Pomoc żywnościowa z Banków Żywności organizowana jest od blisko 30 lat na terenie całej Polski. Od 1997 roku Banki Żywności tworzą Federację Polskich Banków Żywności i wspierają się w działalności charytatywnej skierowanej na najuboższych mieszkańców. Obecnie na terenie Polski działają 32 Banki Żywności. Gminy z powiatu sochaczewskiego korzystają z Banku Żywności SOS w Warszawie oraz Banku Żywności w Płocku.

Zbierają wnioski

– Pomoc żywnościowa jest bardzo potrzebna szczególnie dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotnych, starszych, o niskich dochodach, rodzin wielodzietnych, gdzie zarobki nie są duże, a także osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu zdarzeń losowych, takich jak choroba, wypadek, czy pogorzelcom. Sytuacje są przeróżne. Zwłaszcza teraz w czasie pandemii wiele osób znajduje się w ciężkim położeniu nie z własnej winy – mówi Grażyna Tyde, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie.

Pomoc żywnościowa, jak zaznaczają gminni pracownicy socjalni, czasem jest bardziej przydatna niż danie pieniędzy. Zresztą środki finansowe oferowane potrzebującym przez GOPS-y zwykle nie są zbyt duże. Przeciętnie to od kilkudziesięciu do maksimum 500 złotych. W tej sytuacji paczka żywnościowa przekazywana w postaci produktów pierwszej potrzeby staje się większym wsparciem niż gotówka.

– Gdyby nie pomoc żywnościowa, to nie wiem, jak powiązałabym koniec z końcem i wykarmiła rodzinę. Paczki te ratują nam życie, a oferowane szkolenia uczą, jak racjonalnie wykorzystywać produkty, aby nic się nie zmarnowało. W mojej rodzinie nie ginie ani okruszek. Nauczyłam się tego, aby nawet czerstwej bułki nie wyrzucać, a wykorzystać wszystko do maksimum – mówi pani Anna, jedna z mieszkanek gminy Sochaczew, matka pięciorga dzieci.

W jej rodzinie jedna pensja nie wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb. Myślała, że w tym roku uda się jej pójść do pracy, gdy cała piątka pójdzie do szkoły. Jednak pandemia spowodowała, że nadal musi zostać w domu i nie może dorobić do pensji męża. Gdyby nie to, może by już nie korzystała z paczek żywnościowych.

W takiej i znacznie gorszej sytuacji, jest wiele osób na terenie powiatu sochaczewskiego. Pandemia jeszcze bardziej pogorszyła możliwości materialne rodzin wielodzietnych, osób chorych i wiekowych.

Limity na pomoc

Gminne placówki opieki w powiecie starają się maksymalnie wykorzystać wsparcie materialne swoich podopiecznych. Pomoc w ramach POPŻ skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a ich dochód nie przekracza 200 procent kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe, uprawniające do skorzystania z pomocy, to 1402 złotych netto dla osoby samotnie gospodarującej, a 1056 złotych netto na osobę w rodzinie. Limity przy skorzystaniu ze wsparcia są takie same w całej Polsce.

GOPS w Sochaczewie prosił zainteresowanych o kontakt do 30 listopada, jeśli chcieli skorzystać z tej formy wsparcia w kolejnym roku. Trzeba było umówić się telefonicznie z pracownikami socjalnymi GOPS w celu wypełnienia odpowiednich dokumentów niezbędnych do otrzymania paczek żywnościowych. Wartość paczki określają wytyczne Programu, jednak ona sama uzależniona jest od posiadanych przez Bank Żywności artykułów. Gminę Sochaczew obsługuje Bank Żywności SOS w Warszawie. Terminy wydawania paczek żywnościowych przekazane są telefonicznie osobom zakwalifikowanym.

Terminy zbierania zgłoszeń różne. Jak zaznaczają pracownicy socjalni, nie ma reguły, że wnioski zbierane są raz do roku. W każdej sytuacji taki wniosek można zanieść do GOPS, jeśli chce się skorzystać ze wsparcia. Jednak trzeba się liczyć z tym, że z dnia na dzień nie otrzyma się pomocy, a tylko po zakwalifikowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów.

GOPS w Sochaczewie zakończył kompletowanie dokumentów, gdy w Nowej Suchej dopiero rozpoczęło się aktualizowanie danych. W pozostałych gminach nie ma jeszcze ogłoszonych informacji o naborze wniosków w sprawie pomocy żywnościowej.

Można pomóc w sieci

To nie jest jedyne wsparcie dla potrzebujących. W okresie od 23 do 28 listopada Bank Żywności SOS prowadził akcję pod hasłem „Święta godne, a nie głodne”, w trakcie której odbyła się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności.

Z powodu koronawirusa w tym roku zbiórki w sklepach odbyły się bez udziału wolontariuszy, ale klienci jak dotąd mogli przekazać artykuły spożywcze do koszy stojących przy kasach. Dodatkowo uruchomiony został charytatywny sklep online – zbiorkazywnosci.pl, w którym do kupienia są wirtualne produkty.

– To niezwykły sklep, bo nie można w nim kupić nic materialnego, ale dzięki pieniądzom wydanym na wirtualne koszyki z zakupami, czyjeś święta będą dobrym i spokojnym czasem. Co istotne, przed dokonaniem płatności należy wybrać konkretny Bank Żywności, do którego mają zostać przekazane środki. Tym samym można pomóc lokalnej społeczności, sąsiadom, potrzebującym, którzy być może mieszkają przy naszej ulicy  – mówi Marek Borowski, prezes zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Według danych GUS w Polsce około 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, czyli miesięcznie dysponuje kwotą mniejszą niż 600 złotych. Obecny kryzys spowodowany pandemią te trudności jeszcze pogłębia.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz