Pomoc młodym diabetykom

fot.pixabay

WYSZOGRÓD Na terenie Wyszogrodu od kilku lat prężnie działa Fundacja „Pomoc Młodym Diabetykom”, opiekująca się osobami do 25 roku życia, chorymi na cukrzycę. Działania koordynuje tu Hubert Więckowski, który stara się wspierać chorujące na cukrzycę dzieci. Kontakt z nim pod nr tel. 781 91 907.

Celem Fundacji „Pomoc Młodym Diabetykom” jest informowanie społeczeństwa o potrzebach najmłodszych diabetyków i ich rodzin, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej chorych w placówkach oświatowych i integracja dzieci chorych ze zdrowymi. Ponadto celem Fundacji jest zwiększanie szans zawodowych tych osób, poprawa hospitalizacji dzieci i młodzieży, finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Fundacja prowadzi również działania profilaktyczne w zakresie występowania cukrzycy, jej powikłań oraz edukację zdrowotną i organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej. Rodzinom i chorym nastolatkom, i osobom do 25 roku życia, umożliwia indywidualną pomoc finansową poprzez działalność charytatywną – aukcje, koncerty, działania rekreacyjne i sportowe.

Kontakt bezpośredni z Fundacją na adres ul. Łąkowa 11, 90 562 Łódź, tel. 609 786 000.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz