Pomoc dla Błażeja.

Samorząd szkolny Zespołu Szkół w Teresinie zachęca społeczność szkolną i lokalną do wsparcia Fundacji Szkoło Pomóż i Ty. Młodzież włączyła się w akcję pomocy w  rehabilitacji 23-letniemu Błażejowi.

Tegoroczna akcja ma na celu pomoc 23-letniemu Błażejowi Wołoszczak, który pomimo padaczki lekoodpornej dzięki wszczepieniu stymulatora nerwu błędnego ma możliwość prowadzenia zwykłego życia nastolatka. Pomóżmy rodzinie wspomóc jego rehabilitację w domu z ćwiczeniami na specjalistycznym rowerze, wspomagającym pracę mięśni nóg, to jest stacjonarnym typu Orbitrek – mówi Aneta Podrażka, pedagog szkolny i opiekun SU w ZS Teresin. Jak się okazuje, koszt wymienionego przez nią sprzętu oscyluje wokół kwoty 10 tysięcy złotych, dlatego od ofiarności i wrażliwości ludzi dobrej woli zależeć będzie ułatwienie Błażejowi rehabilitacji.

Aby wspomóc leczenie, pieniądze można wpłacać na konto fundacji ING Bank Śląski nr 62105017641000002264394681, z dopiskiem: „Akcja Szkoło Pomóż i Ty”.

Fundacja ta nie tylko prowadzi zbiórki pieniężne, ale przede wszystkim pomaga osobom dotkniętym cierpieniem i chorobą. Fundacja współpracuje z wieloma szpitalami, klinikami, ośrodkami rehabilitacyjnymi z kraju i zagranicy, oprócz pomocy specjalistycznej organizowane są też liczne spotkania integracyjne osób niewidomych, jak i niepełnosprawnych – wyjaśnia młodzież Samorządu Uczniowskiego.

Kalendarzyki (pomoce dydaktyczne) można nabyć poprzez kontakt na e-dziennik do pedagoga szkolnego.

 ZS   

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz