Pomagają potrzebującym.

Reklamy

Aby chronić osoby niosące pomoc innym miejski samorząd dla wolontariuszy i pracowników podległych mu jednostek przygotował środki ochronne. Mogę je również otrzymać najbardziej potrzebujący mieszkańcy Sochaczewa.

Ponieważ zakażenie koronawirusem wiele osób przechodzi bezobjawowo, rząd ogłosił, że od 16 kwietnia obowiązkowe będzie noszenie w miejscach publicznych maseczek ochronnych, szalików albo chust zakrywających usta i nos. W związku z tymi zaleceniami do Zakładu Komunikacji Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Komunalnej dostarczono 1600 maseczek oraz 1800 par jednorazowych rękawiczek.

Pomagają harcerze

Jak informuje Urząd Miejski, Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa codziennie otrzymuje szczegółowe raporty na temat obsady w Wydziale Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM, w MOPS, Środowiskowym Domu Samopomocy i Dziennym Domu Pomocy Społecznej, gdyż te jednostki stoją na pierwszej linii frontu w walce ze skutkami wirusa. W tej chwili urząd za pośrednictwem jednostek pomocy społecznej oraz harcerzy, dostarcza obiady i suchy prowiant dwóm osobom objętym kwarantanną, a harcerze udzielają pomocy w robieniu zakupów siedmiu rodzinom.

Samorząd dba także o ochronę zdrowia osób wykonujących zadania publiczne: kierowców autobusów, pracowników socjalnych wychodzących w teren, harcerzy dostarczających zakupy do domów osób starszych i samotnych, pracowników ZGK odpowiedzialnych za czystość w mieście. W tym celu Wydział Polityki Społecznej zakupił i dostarczył do ZKM, Zakładu Gospodarki Komunalnej i MOPS 1600 maseczek oraz 1800 par jednorazowych rękawiczek.

Trafiły one do pracowników tych jednostek, harcerzy wolontariuszy oraz podopiecznych pomocy społecznej korzystających z obiadów na wynos odbieranych z jadłodajni Matki Teresy z Kalkuty lub z usług opiekuńczych, którym codziennie dowożone są obiady do domów. Każdego dnia osoby te otrzymują pakiet ochronny złożony z rękawiczek i maseczek – wyjaśnia Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Wyjątkowe sytuacje

Zakład Komunikacji Miejskiej otrzymał 200 maseczek i 200 par rękawiczek, Zakład Gospodarki Komunalnej 200 maseczek i 400 rękawiczek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłosił, że potrzebuje 1200 masek i 1200 par rękawic.

Na zakup środków ochrony burmistrz uruchomił rezerwę budżetową przeznaczoną na działania kryzysowe. Taki zapas wystarczy na dwa tygodnie, dlatego już zamówiliśmy kolejne trzy tysiące masek – informuje Joanna Kamińska. Dodając, że w sytuacjach wyjątkowych, gdy ktoś z najbardziej potrzebujących mieszkańców Sochaczewa, kto naprawdę nie miał możliwości zakupu maseczki lub rękawiczek, może o taki pakiet zwrócić się do Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, tel. 862-22-35 wew. 366.

Prosimy o kontakt telefoniczny, umówimy się na konkretny dzień i godzinę, pracownik naszego wydziału zejdzie do holu urzędu i przekaże zamówiony pakiet. To oczywiście oferta tylko dla naszych i to najbardziej potrzebujących mieszkańców – podsumowuje naczelnik. Dodajmy, że pakiet zawiera jednorazowe chusteczki i rękawiczki.

UM/ dot

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz