Pół miliona na wsparcie bezdomnych.

Gdy za oknem mróz, z coraz większą troską myślimy o osobach bezdomnych chroniących się przed zimnem na dworcach czy terenach ogródków działkowych. Od lat opiekę nad nimi sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Form wsparcia jest co najmniej kilka.

Jak mówi dyrektor MOPS Zofia Berent, ośrodek udziela osobom bezdomnym pomocy w formie schronienia, wydaje czystą odzież, przyznaje pomoc finansową, funduje posiłki gotowane przez kuchnię DDPS a wydawane w stołówce Matki Teresy z Kalkuty przy kościele św. Wawrzyńca.

– Szczególnie duże znaczenie ma ta pomoc w okresie zimy. Zabezpieczenie schronienia oraz gorącego posiłku pomaga zapobiegać wypadkom zamarznięć osób, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie – podkreśla dyrektor MOPS.

Jak informuje Agata Baczyńska, specjalista pracy socjalnej, obecnie w schroniskach znajduje się 37 osób skierowanych tam na podstawie decyzji wydanych przez pomoc społeczną.

– Nasz ośrodek ma zawarte kilka porozumień z placówkami zapewniającymi bezdomnym dach nad głową. Współpracujące z nami schroniska mieszczą się m.in. w Ożarowie Mazowieckim, Oryszewie, Łyszkowicach, Strzałkowie, Radomiu, Pająkowie, Sanoku i Janowie – wylicza Agata Baczyńska.

W ostatnich latach MOPS sprawował opiekę nad 50-65 osobami bezdomnymi rocznie, które kierował do noclegowni lub ośrodków gwarantujących podopiecznym posiłek, łóżko, ochronę przed mrozem. W latach 2018-2019 na sprawowanie opieki nad bezdomnymi wydawano średnio 460 tys. zł rocznie.

Osobom, które nie posiadają żadnych dochodów, pomoc w formie schronienia przysługuje nieodpłatnie i wówczas całkowity koszt pokrywany jest przez samorząd miasta. Jednak nie każdy bezdomny to osoba bez dochodów, rodziny, zepchnięta przez los na margines życia. W tym gronie są także osoby mające prawo do rent, emerytur, które same, świadomie wybrały ten sposób życia.

– Biorąc to pod uwagę radni zobowiązali nasz ośrodek do pobierania choćby symbolicznych opłat od osób, które osiągają regularne dochody. Teraz partycypują w kosztach sprawowania opieki nad nimi. Opłaty są liczone procentowo od dochodu, to znaczy im wyższa emerytura, tym wyższa opłata. Szacujemy, że w przyszłym roku opieka nad bezdomnymi pochłonie 560 tys., a wpłaty od nich wyniosą 72 tys. zł  dodaje Zofia Berent.

Informacje o osobach bezdomnych wymagających wsparcia może zgłaszać do MOPS telefoniczne pod numerem 863-14-81, w godzinach pracy ośrodka. W szczególnych przypadkach można dzwonić także pod całodobowy miejski telefon interwencyjny 862-36-82.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz