Podzielą kasę między kluby.

Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych ogłosił coroczny otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych. Łączna kwota do podziału wynosi 600 tys. zł. Kluby mogą składać oferty do 18 lutego.

W pierwszym etapie przedstawiciele stowarzyszeń sportowych muszą sporządzić i złożyć wnioski za pomocą platformy internetowej Witkac.pl. Mają na to czas do 15 lutego, do godz. 14.00. Wykorzystanie generatora wniosków Witkac to nowość w procedurze konkursowej, która ułatwi klubom ubieganie się o miejskie dofinansowanie.

– Witkac z powodzeniem funkcjonuje w wielu samorządach w Polsce. To narzędzie z pewnością ułatwi stowarzyszeniom składanie wniosków. Z jednej strony generator ujednolica całą procedurę, dzięki temu podział środków jest przejrzysty i transparentny. Z drugiej strony pozwoli uniknąć, tak jak bywało to w poprzednich latach, błędów formalnych w złożonych ofertach, bowiem elektronicznego wniosku nie da się wypełnić źle. Jeśli któraś z rubryk będzie pusta, jeśli coś zostanie zaznaczone nieprawidłowo, to system nie poprowadzi nas dalej. Dodatkowo, niektórzy mieli dotychczas problemy z policzeniem wartości procentowej dotacji z podziałem na poszczególne działania. Teraz generator, po wprowadzeniu danych, policzy to automatycznie. Będzie to zatem także ułatwienie dla stowarzyszeń w późniejszym etapie, podczas przygotowania sprawozdań składanych przy rozliczaniu dotacji – mówi naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych UM, Agata Kalińska.

Regulamin konkursu został pozytywnie zaopiniowany przez Sochaczewską Radę Sportu, która, ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią, odbyła się w dniach 15-20 stycznia w tak zwanym trybie obiegowym. Materiały do analizy przewodniczący SRS przesyłał drogą elektroniczną pozostałym członkom rady. Tegoroczna pula do podziału wyniesie 600 tysięcy złotych. Podobnie jak w poprzednich edycjach miejskiego konkursu została ona podzielona na „cztery koszyki” z uwzględnieniem trzech dyscyplin wiodących. Podział wygląda następująco: rugby (260 tys. zł), tenis stołowy (43 tys. zł), piłka nożna (168 tys. zł), pozostałe dyscypliny, m.in. judo, pływanie, sporty wodne, koszykówka, sporty walki (129 tys. zł). Wyniki, po ocenie merytorycznej komisji konkursowej powołanej przez burmistrza, powinniśmy poznać w połowie marca.

Jednak to nie wszystkie środki, na które mogą liczyć kluby sportowe. Pod koniec lutego ogłoszony zostanie także konkurs dla wszystkich lokalnych NGO. Jak co roku miasto zleci im realizację około 20 zadań z zakresu kultury, turystyki, ochrony zdrowia czy profilaktyki antyalkoholowej. Łączna pula środków wyniesie 375 tysięcy złotych. Część zadań, takich jak chociażby projekty sportowo-rekreacyjne – spływy kajakowe, zloty, marsze dla dzieci i młodzieży czy organizacja cyklu turniejów i zawodów, jest wprost skierowana do klubów sportowych, które będą mogły składać swoje oferty.

– Konkursy, zarówno ten skierowany bezpośrednio do klubów sportowych jak i ten z pulą zadań zleconych przez miasto wszystkim organizacjom pozarządowym, ogłaszamy kilka tygodni później niż bywało to w minionych latach. Powodem jest oczywiście pandemia i wynikające z niej ograniczenia. Nie wiemy, jak długo będą one jeszcze trwały. Bogatsi o doświadczenia z poprzedniego roku, kiedy musieliśmy aneksować i unieważnić wiele umów, chcemy uniknąć zlecania zadań, których wykonanie ze względu na aktualne okoliczności będzie niemożliwe. Wszyscy z nadzieją czekamy na poluzowanie obostrzeń uniemożlwiających obecnie organizowanie wydarzeń sportowych – dodaje Agata Kalińska.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz