Podatek od spadku.

Odziedziczyłam po mojej cioci mieszkanie. Sprawa o spadek jeszcze się nie zakończyła. Czekam na decyzję sądu. Ile mam czasu na zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu, że odziedziczyłam mieszkanie, aby nie zapłacić podatku?

Marta Z.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Powyższe oznacza, że nie może Pani skorzystać ze zwolnienia, o jakim mowa powyżej, i będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku, gdyż znajduje się Pani poza katalogiem osób uprawnionych do skorzystania z takiego zwolnienia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2018.644 t.j. z dnia 2018.03.30).

                                                                                                                                      Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny, kom.500-020-048

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz