Pod znakiem odpadów.

KAMPINOS Ostatnia sesja Rady Gminy w Kampinosie, która odbyła się 28 września, niemal w całości była poświęcona sprawom odpadów komunalnych. Radni zajęli się sprawą przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Następnie określili szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za opłatę za gospodarowanie nimi. Istotnym elementem było ustalenie częstotliwości odbioru śmieci z posesji oraz sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Kampinosu A i pozostałej części Kampinosu. W pozostałej części sesji nadano nazwę drodze wewnętrznej we wsi Strojec, dokonano korekty bieżącego budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany wynikają z otrzymanych dotacji oraz przesunięć finansowych na konkretne inwestycje.

BN

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz