Pływanie dla każdego.

fot.pixabay
Reklamy

KAMPINOS Po raz kolejny uczniowie klas II-III Szkoły Podstawowej w Kampinosie będą uczestniczyli w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, realizowanym na terenie całego kraju. Projekt ten zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki i doskonalenia umiejętności pływania.

Celem jego jest upowszechnianie aktywności fizycznej, nabycie podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznej, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej i wyrównywanie szans w dostępie do niej w szczególności uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni.

Zajęcia odbywają się w okresie od września do końca listopada na pływalni „Orka” w Sochaczewie, raz w tygodniu, w dwóch piętnastoosobowych grupach. Na każdego ucznia przypada 20 godzin lekcyjnych zajęć. Prowadzone są one przez wykwalifikowanych instruktorów pływania, którzy będą oceniali nabyte przez dzieci umiejętności. Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowany w szkole w Kampinosie dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

oprac. BN

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz