Pieniądze na usługi komunalne.

Reklamy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie zgodnie z decyzją radnych gminy otrzyma w bieżącym roku dotację przedmiotową. Przeznaczona ona będzie na utrzymanie zieleni, dróg gminnych, dostaw wody i odbioru ścieków. W sumie dotacja z budżetu gminy wyniesie w ciągu roku 1,5 miliona złotych.

W trakcie sesji Rady Gminy Teresin przy ustalaniu rocznego budżetu na rok 2021 przyjęte zostały stawki na poszczególne działania.

Kwota 8 groszy za jeden metr kwadratowy dotyczyć ma utrzymania zadrzewień i zieleni. Dotacja ta przeznaczona ma być na konserwację zieleni i zadrzewień, w tym wycinkę drzew. Została ona skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej, posiadanych 873 333 metrów kwadratowych powierzchni razy 12 miesięcy pomnożone przez 8 groszy za metr, co daje 838 400 złotych. W sumie to znacząca kwota, dająca możliwość dobrego zadbania o tereny zielone i drzewa.

Z kolei nieco więcej, bo 10 groszy za metr kwadratowy, wyniesie dotacja do utrzymania dróg gminnych. Tu pomimo większej stawki dotacja jest znacząco mniejsza. Przeznaczona zostanie ona na utrzymanie dróg, w tym naprawy i odśnieżanie. W gminie jest to 31 tys. metrów kwadratowych, co po przemnożeniu przez rok i stawkę daje 381 600 złotych rocznie.

Natomiast dopłata do jednego metra sześciennego wody w gminie Teresin ma wynieść 50 groszy. Przy 380 tys. metrów pobranej wody dofinansowanie wyniesie 190 tys. złotych. Przy ściekach zaś podobna dopłata w wysokości 50 groszy i odbiorze 180 tys. metrów sześciennych da kwotę 180 tys. złotych w ciągu roku. Dotacja przedmiotowa przekazywana będzie w ramach kwot zaplanowanych w budżecie gminy na 2021 rok, a naliczanie stawek rozpoczyna się od początku tego roku.

Taka dotacja przedmiotowa przekazywana przez gminę jest zgodna z ustawą o finansach publicznych z budżetu samorządu terytorialnego. Mogą być one udzielane samorządowym zakładom budżetowym, a kalkulowane są według stawek jednostkowych.

Stawki dotacji ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku rada gminy. Ustalając stawki, wzięto pod uwagę koszty funkcjonowania GZGK, jak też poszczególne dziedziny jego działania, jak również planowane przychody.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz