Pieniądze na przewozy.

fot. archiwum Expressu Sochaczewskiego

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczył w tym roku już ponad 4,5 mln złotych na dopłaty do uruchomienia lokalnych połączeń na terenach gmin i powiatów. Wojewoda Mazowiecki podpisał kolejne 10 umów na obsługę tych połączeń autobusowych. Z dotacji skorzystają również gminy z powiatu sochaczewskiego – Iłów i Młodzieszyn. Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie.

Dopłaty na 2021 rok ze środków Funduszu wyniosą w sumie 64 096 097,64 złotych. Umowy zawierane są z samorządami elektronicznie, z uwagi na panującą pandemię. Na mocy ostatnio zawartych umów do przedstawicieli 9 samorządów trafiło w sumie 4 564 420,29 złotych. Środki te pozwolą na uruchomienie 45 lokalnych połączeń o długości 998,14 km.

Dotacja na przewozy

W gronie 9 samorządów, które zyskały dodatkowe fundusze na przewozy, są gminy Iłów i Młodzieszyn. Dotacja pozwoli im na uruchomienie kolejnych połączeń autobusowych. W gminie Iłów dopłata sięga 360 947,40 złotych. Dzięki niej powstaną 4 linie komunikacyjne, o łącznej długości 147,4 km. Z kolei gmina Młodzieszyn – w porozumieniu z gminą Sochaczew – uzyskała dopłatę w wysokości 673 531,80 złotych na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych o długości 77 km, które rozwiną ruch między obu gminami.

To jednak nie koniec przekazywania środków przez Wojewodę Mazowieckiego dla gmin i powiatów. Szykują się kolejne dotacje. Wojewoda Mazowiecki oprócz wspomnianych umów, zawarł kolejne porozumienia o objęcie dopłatą w 2021 roku zadań w ramach funduszu z przedstawicielami mazowieckich samorządów, powiatów oraz gmin. W sumie to 55 nowych umów. W puli do podziału jest 51 073 265,36 złotych. W grupie zgłoszonych gmin są Brochów, Rybno i Teresin.

Pierwsze umowy z przedstawicielami mazowieckich samorządów – beneficjantami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, o objęcie dopłatą w 2021 roku w ramach programu, zostały rozpatrzone pozytywnie. Wojewoda podpisał je już na początku stycznia. Kolejne umowy czekają na jego podpis.

Więcej niż wcześniej

Dla województwa mazowieckiego na 2021 rok została przyznana kwota ze środków funduszu w wysokości 64 096 067,64 złotych. W naborze wniosków o objęcie dopłatą w bieżącym roku wpłynęły 84 wnioski na kwotę 62 090 292,32 złotych. Środki na przewozy są znacznie większe niż w poprzednich dwóch latach. W pierwszym roku Ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 roku przewidywała dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i na nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Po dwóch naborach o objęcie dopłatą zadań w ramach funduszu samorządy złożyły 53 wnioski, z czego przyjętych zostało 49 na kwotę 1 623 025,45 złotych. W 2019 roku dofinansowanych zostało 225 linii komunikacyjnych. Wnioski obejmowały łącznie 269 lokalnych połączeń o długości 11 323,4 km.

Rok później po trzech naborach dopłata w sumie wyniosła 24 249 373,46 złotych na uruchomienie połączeń lokalnych. Dofinansowanych zostało 440 linii komunikacyjnych. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych, które zostały zlikwidowane lub zawieszone.

To pozwala mieszkańcom z mniejszych miejscowości dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Na terenie powiatu sochaczewskiego, we wspomnianych gminach na życzenie mieszkańców zwiększono też częstotliwość połączeń. Gminy Brochów, Rybno i Teresin chcą po uzyskaniu wsparcia wznowić zlikwidowane, deficytowe połączenia autobusowe. Dokładne kwoty dotacji będą znane niebawem.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz