Piecza zastępcza. Wsparcie dla dzieci w czasie epidemii.

fot.pixabay
Powiat sochaczewski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. W ramach prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej działania otrzymaliśmy za pośrednictwem wojewody mazowieckiego Konstanty Radziwiłła kwotę 234 499 zł. Przypomnijmy, umowę w tej sprawie podpisał w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w piątek, 24 lipca br. Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski.

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, w szczególności wsparcie dzieci, pracowników rodzinnych (rodzin zastępczych spokrewnionych, rodzin zastępczych niezawodowych) i instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania: laptopów, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością;
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w szczególności zakup maseczek, rękawiczek oraz środków dezynfekcyjnych;
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dla dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Odbiorcami projektu są wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

Planowane efekty: wzmocnienie rodzin zastępczych z terenu powiatu sochaczewskiego oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach w zakresie bezpiecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19.

Wartość projektu opiewa na kwotę 234 499,00 zł (wkład Funduszy Europejskich w wysokości 197 635,76 zł).

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz