Pełnomocnictwo.

Wraz z żoną planujemy przeprowadzkę na południe Polski. Wybraliśmy już dom, mamy wyznaczony termin wizyty u notariusza na południu, aby kupić nieruchomość. Żona jest w ciąży i lekarz stwierdził, że tak długa podróż może jej zaszkodzić. Czy żona musi być obecna przy zakupie domu?

Tomasz F.

Do nabycia nieruchomości przez małżonków konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez oboje z nich. Nie oznacza to jednak, że strony umowy muszą dokonywać zakupu osobiście. Zarówno sprzedający, jak i kupujący mogą wyznaczyć dla dokonania czynności pełnomocnika.

Udzielenie pełnomocnictwa nie może jednak nastąpić w dowolnej formie. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Z kolei sama umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości.

Wobec tego należy stwierdzić, że skoro dla samej umowy sprzedaży nieruchomości została zastrzeżona forma aktu notarialnego, to tę samą formę powinno przybrać pełnomocnictwo. Pańska żona powinna udać się do dowolnego notariusza i udzielić Panu lub innej osobie umocowania do złożenia w jej imieniu oświadczeń woli związanych z zakupem nieruchomości.

Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11

Warszawa, kom.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz