OWACJE DLA WÓJTA.

Reklamy

Przy trzynastu głosach „za” i zaledwie jednym „wstrzymującym się”, wójt gminy Teresin uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. Marek Olechowski, jako włodarz tej prężnie rozwijającej się gminy, jeszcze nigdy nie spotkał się z innymi wynikiem niż zdecydowana aprobata Rady Gminy.
Podczas 37. sesji Rady Gminy Teresin, która odbyła się 28 czerwca, podjęto szereg uchwał, wśród których na pierwszy plan wysuwa się uchwała w sprawie absolutorium dla wójta Marka Olechowskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Uchwała dotycząca absolutorium jest jedną z najważniejszych, jaką podejmuje Rada Gminy w ciągu roku budżetowego.

Pozytywne opinie

Tuż przed głosowaniem samorządowcy wysłuchali, a następnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe obejmujące okres ubiegłego roku. Przewodniczący Rady Bogdan Linard poinformował, że również Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie bardzo pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Teresin za miniony rok.
Przypomnijmy, budżet gminy w 2016 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 55 788 437,33 zł w tym bieżące 54 145 399,17 zł, majątkowe 1 643 038,16 zł. Dochody wykonano w wysokości 52 821 586,83 zł, co stanowi 94,68 procenta.
– Jak Państwo zauważyliście, ze sprawozdania finansowego wynika, że w ubiegłorocznym budżecie brakowało dochodów na ponad 3 miliony złotych. To są te zaplanowane dochody, które wynikają z wysokości narzuconych nam odgórnie stawek podatkowych. Jednak my, jako przyjazna gmina, nie chcemy obciążać naszych mieszkańców oraz przedsiębiorców wysokimi podatkami i stąd jest ta różnica – tłumaczył wójt.
Jeśli chodzi o wydatki, to zgodnie z planem przewidywano kwotę 53 332 437,33 zł, w tym bieżące 46 983 274,14 zł, a majątkowe 6 339 163,19 zł. Wydatki wykonano w wysokości 51 363 111,61 zł, co stanowi 96,30 procenta. Warto więc podkreślić, iż rok 2016 zamyka się nadwyżką w wysokości 1 458 475,22 zł.

Gratulacje i owacje

– Szanowni Państwo, co prawda nie udało się do końca wykonać 100 procent ubiegłorocznego budżetu, ale to wynika z faktu, iż choćby w planie wieloletnim mieliśmy inwestycje, które przekładamy ze względu na to, że nie dostaliśmy środków wspomagających – mówił wójt przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Trzeba przecież pamiętać, że samorządowi Teresina coraz trudniej jest uzyskać jakiekolwiek dofinansowanie z zewnątrz. Dlaczego? Bo aktualne wskaźniki czynią Teresin gminą zbyt bogatą i o zbyt niskiej stopie bezrobocia, by kierować tu dodatkowe środki. Niemniej, dzięki kreatywności pracowników teresińskiego urzędu, wnioski o udzielenie pomocy są na tyle bardzo dobrze sporządzone, że udaje się jeszcze pozyskać jakiekolwiek wsparcie. Ostatnim, najlepszym przykładem jest choćby umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu adaptacji budynku dworca w Teresinie, którego całkowita wartość wynosi 5 milionów 206 tysięcy złotych, zaś wartość przyznanej dotacji to 3 miliony 134 tysiące złotych.
Wójtowi Markowi Olechowskiemu, tuż po głosowaniu radni, sołtysi i zebrani goście zgotowali owację na stojąco. Były kwiaty, gratulacje i życzenia dalszych, tak efektywnych działań na rzecz całej gminy.
– W realizacji planu dochodów i wydatków wniosłem małą cegiełkę, lecz tu ogromne podziękowania należą się Wam wszystkim, samorządowcom, sołtysom, dyrektorom jednostek organizacyjnych i szkół, strażakom i mieszkańcom naszych miejscowości, bo przecież wspólnie dążymy do tego, by nasza gmina była przyjazna i komfortowa dla nas wszystkich – mówił wzruszony Marek Olechowski na zakończenie tej części sesji Rady Gminy.

A przypomnijmy, że w ostatnim czasie Gmina Teresin odniosła kolejny duży sukces w ogólnopolskim rankingu polskich samorządów – „Perły Samorządu” organizowanym przez dziennik „Gazeta Prawna” pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. W kategorii: „Aktywizacja dzieci i młodzieży” debiutująca w rankingu Gmina Teresin została sklasyfikowana na 3 miejscu wśród gmin wiejskich w Polsce, zaś w skali województwa mazowieckiego Teresin znalazł się na miejscu 2, za gminą Nadarzyn.

Marcin Odolczyk
Fot Tadeusz Szymańczak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz