Ostatnie dni na dopłaty.

Od 4 stycznia, na podstawie ustawy z 10 grudnia 2020 roku, najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych w gminach mogą ubiegać się o dopłaty do czynszu. Przepisy umożliwiają dotkniętym ekonomicznymi skutkami epidemii Covid-19 uzyskanie dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

To forma pomocy dla mieszkańców, do skorzystania z której zachęcają urzędy gmin powiatu sochaczewskiego. Dopłata ma pomóc osobom w najcięższej sytuacji materialnej.

Urząd Gminy w Teresinie przypomina mieszkańcom, że aby skorzystać z takiej możliwości, czasu już jest niewiele. Wnioskować bowiem można tylko do środy, 31 marca. Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii, mogą składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w swojej gminie.

Warunki uzyskania dopłaty do czynszu, powiększającej dodatek mieszkaniowy, szczegółowo określają przepisy ustawy. Dodatek ten nie jest przyznawany osobom zamieszkującym we własnym mieszkaniu, a tylko najemcom i współnajemcom.

Trzeba jednak spełnić określone warunki. To, jak zaznacza urząd gminy, wykazanie, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25 procent niższy niż średni miesięczny dochód w 2019 roku.

Trzeba też udokumentować fakt, że wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 roku, oraz nie przysługiwał mu wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Dopłata do czynszu jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Trzeba też pamiętać, że wnioski o przekazanie środków na dopłaty do czynszu na pierwsze półrocze 2021 roku są składane przez gminy w terminie 21 dni, licząc od dnia 5 stycznia. Pierwszą i drugą miesięczną ratę środków na dopłaty do czynszu w pierwszym półroczu bieżącego roku gmina otrzyma w terminie 50 dni.

„Taki wniosek składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 roku. Wnioski, które wpłyną do gminy po tym terminie, nie będą uwzględniane i rozpatrywane” – przypomina Urząd Gminy w Teresinie.

Wnioski należy składać w urzędzie gminy wraz z kompletem wymaganych dokumentów poświadczających prawo do dopłaty.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz