Ogrodnik zmienia się dla swoich uczniów

Reklamy

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – popularnym „Ogrodniku”- maksymalnie wykorzystuje się czas nauki zdalnej na modernizację szkoły. W oczekiwaniu na powrót uczniów i nauczycieli przez cały czas prowadzone są remonty, trwa montaż zakupionego wcześniej wyposażenia i pomocy naukowych.

Efekty tych wysiłków wywołały duże wrażenie na wizytującej szkołę Staroście Jolancie Gonta, która przybyła do ZS RCKU w towarzystwie wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego i dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie Urszuli Opasiak.

Goście nie szczędzili słów uznania dla efektów remontu korytarza, który całkowicie odmienił swój wygląd. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że materiały zostały zakupione ze środków budżetowych z 2020 roku, a prace wykonali pracownicy szkoły. Korytarz wygląda teraz nowocześnie, a niektóre elementy wystroju powstały z myślą o dostosowaniach dla osób z niepełnosprawnościami. Dyrektor szkoły Marek Wernicki poinformował gości, że z tych samych środków zostały już zgromadzone materiały do przebudowy pracowni żywienia, która zostanie przystosowana do montażu nowego wyposażenia o wartości ponad 100 tys. złotych. Za podobną kwotę zostanie od podstaw wyposażona nowa pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej oraz druku 3D. Środki na te pracownie pochodzą z projektu UE „Okno na karierę”, zaś całkowita wartość tego projektu realizowanego w ZS RCKU wynosi 814 488 złotych.

Podczas spotkania omówiono także zamierzenia inwestycyjne powiatu sochaczewskiego dotyczące „Ogrodnika”. Planowany jest remont i termomodernizacja budynku byłej hydroforni, z przeznaczeniem obiektu na zaplecze techniczne szkoły. Wicestarosta Tadeusz Głuchowski poinformował również o intensywnych pracach nad wygranym przez szkołę projektem „Zielone patio”. To ważne miejsce spotkań i rekreacji zostanie wykonane w bieżącym roku, a jego wartość wyniesie ok. 380 000 zł.

Największą jednak inwestycją planowaną na lata 2021/22 będzie odbudowa budynku byłych warsztatów. Obiekt ten będzie pełnił funkcję dydaktyczno-konferencyjną. Znajdą się tam 3 pracownie praktycznej nauki zawodu, własna sala konferencyjna i pełne zaplecze socjalne i sanitarne. Obiekt będzie mógł służyć także innym szkołom do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Jeśli zsumować projekty oświatowe powiatu, a także zrealizowane wydatki z budżetu szkoły, daje to niebagatelną kwotę około 4 mln zł. Natomiast sama wartość projektów związanych z edukacją realizowanych w ZS RCKU w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 1 582 086 złotych, z czego 409 285 zł stanowią zakupy wyposażenia.

Środki pochodzą ze wspomnianego projektu „Okno na karierę”, a także z projektów rządowych „Aktywna tablica” w kwocie 52 500 zł oraz OSE-NASK w kwocie 72 785 zł. Ponadto z projektu RPO województwa mazowieckiego „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” pozyskano środki w kwocie 85 000 zł, zaś ponadnarodowa mobilność uczniów (PO WER) to dwa projekty o łącznej wartości 557 313 zł. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o najnowsze pozycje książkowe o wartości 18 100 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Starosta Jolanta Gonta z zadowoleniem przyjęła przekazane przez dyrektora Marka Wernickiego informacje o pozyskiwanych środkach z projektów rządowych, samorządowych województwa mazowieckiego i dofinansowywanych przez UE. Wyraziła uznanie, że budżet traktowany jest zadaniowo, a wszystkie samodzielne działania i uzgodnienia ze Starostwem odnośnie do planowanych inwestycji wynikają z głębokiej analizy długofalowych potrzeb szkoły.

Na zakończenie spotkania Pani Starosta została poproszona o symboliczne pierwsze uruchomienie jednego z 7 monitorów interaktywnych, zakupionych z budżetu szkoły lub pozyskanych z różnych projektów. Są to sprzęty najnowszej generacji, pracujące w technologii 4K, o przekątnej ekranu 75”, działające samodzielnie lub w połączeniu z komputerem przenośnym.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz