Ograniczenia i pomoc seniorom.

Fot. Pixabay

Ostatnie gwałtowne wzrosty zakażeń koronawirusem spowodowały konieczność reorganizacji pracy urzędów gminnych. Generalnie wszystkie urzędy na terenie powiatu sochaczewskiego, jak również w sąsiednich gminach Kampinos i Wyszogród, zdecydowały wstrzymać przyjęcia bezpośrednie interesantów. Sprawy można załatwiać tylko telefonicznie lub mailowo. Nie zamyka to jednak ich działań na rzecz seniorów, których w różny sposób urzędnicy gminni starają się wspierać.

Te ograniczenia w pracy urzędów spowodowane są tym, że rosnąca ilość zakażeń zagraża nie tylko pracownikom urzędów, którzy stykają się z dużą ilością osób, ale też petentom, którzy mogą w trakcie wizyty w urzędzie przypadkowo zetknąć się z wirusem.

W Urzędzie Gminy Sochaczew już na początku października była konieczność wprowadzenia restrykcyjnych ograniczeń kontaktów, gdyż w jednym z wydziałów pojawiła się osoba zakażona. Niemal połowa urzędu, która miała z nią kontakt, skierowana została na kwarantannę. Podobna sytuacja miała też miejsce w Urzędzie Gminy Teresin.

Urzędy ograniczają się

– Z uwagi na kwarantannę w Urzędzie Gminy Sochaczew, w związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem Covid-19, od 19 października do odwołania wstrzymuje się przyjęcia interesantów. Wszelkie sprawy niewymagające obecności w urzędzie prosimy załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie na adres gminy, pocztą internetową lub elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP – poinformował mieszkańców Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew.

Formularze wniosków i podań są na stronie bip.sochaczew.org.pl. W przypadku zapytań informacji petentom udziela sekretariat oraz poszczególne jednostki organizacyjne. W przypadku konieczności złożenia dokumentu w formie pisemnej trzeba go zostawić w urnie, która jest ustawiona tuż przy wejściu głównym.

Podobnie bezpośrednie przyjęcia wstrzymał Urząd Gminy w Młodzieszynie.

– Ze strony internetowej www.mlodzieszyn.pl można pobrać stosowne druki do wypełnienia. Potem wniosek lub podanie zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej, lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed urzędem – informuje Monika Pietrzyk, wójt gminy Młodzieszyn, zaznaczając, że tylko po akty zgonu i dowody osobiste będą wpuszczani petenci, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, ale pojedynczo i z wszelkimi rygorami sanitarnymi.

Sprawy telefoniczne należy kierować poprzez numer sekretariatu urzędu. Urząd gminy zaleca też dokonywanie wpłat zobowiązań podatkowych i za odpady komunalne drogą elektroniczną, a nie w kasie urzędu.

Takie same ograniczenia wprowadziły również gminy Brochów, Rybno, Nowa Sucha i Iłów. W tych gminach wójtowie także rekomendują załatwianie spraw drogą telefoniczną, mailową lub przez platformę ePUAP.

– Osobiście będzie można załatwić tylko sprawy niezbędne, wymagające bezpośredniej obecności, jak podpisanie umów, wydanie aktów zgonu czy odbiór dowodu osobistego, lub innych kwitowanych urzędowo dokumentów. Przy sprawach pilnych przy wejściu obowiązują wszelkie rygory sanitarne – zaznacza Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Pomóc trzeba seniorom

Mimo zamknięcia się na bezpośrednie wizyty interesantów, poszczególne gminy starają się uruchomić wsparcie dla seniorów powyżej 70 lat. To grupa objęta ograniczeniami wychodzenia z domu, gdyż najbardziej narażona na infekcję.

– W związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19 prosimy, aby seniorzy i osoby o obniżonej odporności, w miarę możliwości unikały skupisk i miejsc podwyższonego ryzyka. Zachęcamy mieszkańców do monitorowania sytuacji seniorów i udzielanie im pomocy – apeluje Monika Ciurzyńska, wójt gminy Kampinos.

Podobne apele do mieszkańców wystosowali wójtowie gmin – Iłów, Brochów, Młodzieszyn, Rybno, Sochaczew i Nowa Sucha. Informują, że sygnały telefoniczne mieszkańcy mogą kierować bezpośrednio do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej lub sekretariatu gmin, gdyby był problem z dodzwonieniem się do GOPS. Pracownicy socjalni oraz wolontariusze mogą udzielać pomocy m.in. przy robieniu zakupów i odebraniu leków z apteki.

Z kolei gmina Teresin uruchomiła właśnie specjalny program „Wspieraj Seniora”, którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, w czasie pandemii. Usługa polegała na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Wystarczy, że senior zadzwoni na nr infolinii (22) 505 11 11, która uruchomiona jest w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Osoba przyjmująca zgłoszenie, przekazuje prośbę o pomoc do GOPS w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

GOPS w Młodzieszynie już od kilku dni koordynuje pomoc seniorom z grupy podwyższonego ryzyka.

– W sprawie otrzymania pomocy lub wskazania osoby jej potrzebującej, osoby starsze, samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych, a nie mają bliskich, sąsiadów, którzy mogliby je zrobić, mogą kontaktować się z GOPS. Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie paragonu, faktury wystawionej przez sklep lub aptekę – informuje Monika Pietrzyk. – Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów o zapewnienie swoim bliskim szczególnej opieki oraz zaopatrzenie ich w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz artykuły higieniczne.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz