Odpowiedzialność rodziców.

Moja 11 letnia córka zjeżdżała na sankach na osiedlu. Górka, na której bawią się dzieci znajduje się przy parkingu. Córka nie zdążyła zahamować i wjechała sankami w samochód sąsiada. Delikatnie zarysowała lakier. Przeprosiła sąsiada, ale ten teraz żąda od nas pieniędzy za naprawę. To był nieszczęśliwy wypadek, córka nie zrobiła tego celowo. Zawsze dzieci zjeżdżają tam na sankach i nigdy nic się nie stało. Czy sąsiad słusznie żąda od nas pieniędzy?
Urszula W.
Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia nie mogą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, a obowiązki związane z naprawieniem szkody spoczywają co do zasady na rodzicach, opiekunach albo osobach, które są odpowiedzialne za dziecko i sprawują nad nim nadzór. Nie oznacza to jednak, że zawsze rodzic musi być pociągnięty do odpowiedzialności. Zwolniona byłby Pani z niej, jeżeli oddałaby Pani dziecko pod opiekę innej osobie. Oznacza to, że rodzic nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko np. na koloniach, w szkole, podczas opieki sprawowanej przez nianię, a nawet grzecznościowo przez sąsiadkę, ponieważ dziecko znajdowało się w tym czasie pod nadzorem innego opiekuna, a nie Pani. Sąsiad słusznie więc może (o ile nie powierzyła Pani opieki nad dzieckiem innej osobie), żądać od Pani naprawienia szkody. Możliwe jest również uwolnienie się od odpowiedzialności poprzez wykazanie, że uczyniła Pani zadość obowiązkowi nadzoru, albo, że szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru. To Pani sąsiad musi wykazać szkodę i jej wysokość oraz związek przyczynowy między działaniem Pani córki a szkodą, a w szczególności wskazać dowody na to, że nadzór nie był w sposób właściwy wykonywany albo brak było nadzoru. Być może jednak posiada Pani ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, z którego naprawienie szkody mogłoby być sfinansowane.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z poźn. zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
radca prawny

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz