Od jutra obowiązek noszenia maseczek.

Już od czwartku 16 kwietnia wejdą w życie przepisy nakazujące zakrywanie ust i nosa. Resort zdrowia opublikował projekt precyzujący, gdzie i jak trzeba będzie zakrywać twarz.
Od czwartku usta i nos trzeba zakrywać przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki. Będzie to obowiązkowe podczas przebywania w środkach publicznego transportu zbiorowego i w pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, a także w czasie przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach.
Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach.
Obowiązek będzie istniał także podczas przebywania na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.
Nie ma konieczności zakładać maseczki w samochodzie.
W projekcie zapisano, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

źródło:PAP

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz