Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.
Co to oznacza?
Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej.
Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.
Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.
Nie opuszczaj domu.
Nie wychodź do sklepu.
Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania
kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej
możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj
bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy;
jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
Zachowaj zasady higieny.
Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany
telefonów.
Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj
się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom
Inspekcji Sanitarnej.
W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji
– mogą Cię odwiedzić w czasie kwarantanny.
W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady.
Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających
teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista
Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl
Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590
Za nieprzestrzeganie Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł.

gov.pl/koronawirus

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz