Obliczanie terminów.

Jak oblicza się terminy do wnoszenia pism w postępowaniu sądowym? Mam teraz sprawę w sądzie, a występuję bez pełnomocnika i nie chciałabym stracić jakiegokolwiek terminu.
Dominika A.
W postępowaniu cywilnym obowiązują zasady obliczania terminów wynikające z kodeksu cywilnego. Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego, albo czynność prawna oznacza termin, nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się ściśle określone zasady. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
Jeżeli 10 marca odebrałaby Pani pismo z sądu zobowiązujące Panią do dokonania określonej czynności w terminie 7 dni od doręczenia pisma, to koniec terminu upłynąłby w dniu 17 marca. Natomiast termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli 10 marca w piątek odebrałaby Pani pismo z sądu zobowiązujące Panią do dokonania określonej czynności w terminie tygodniowym od doręczenia pisma, to koniec terminu upłynąłby również w dniu 17 marca, bo w tym wypadku początkiem biegu terminu jest 10 marca, a nie jak w poprzednim wypadku 11 marca.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 ze zm.), Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11
Warszawa, kom.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz