Nowy sprzęt dla OSP.

Reklamy

BUDY STARE W związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej Budy Stare, skierowanym do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, o dofinansowanie na zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych, jednostka otrzymała wsparcie w wysokości 12 280 zł.

Oficjalnego przekazania sprzętu druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej Budy Stare dokonał wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński w obecności Wójta Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk.

Przekazane dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup dwóch aparatów powietrznych Fenzy X-PRO z butlą stalową o pojemności 6l. Sprzęt ten jest niezbędny do ochrony dróg oddechowych podczas działań. Kolejne urządzenie, to dwie prądownice wodne: BlueDevil 3012 na przewód o przekroju 52 oraz prądownica TIPSA Viper SG 540 na szybkie natarcie. Wyżej wymieniony sprzęt jest potrzebny do nabytego przez Gminę Młodzieszyn samochodu STAR-266.

Urządzenia, na które jednostka otrzymała środki, są niezbędne do działań, które są prowadzone w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych przez OSP Budy Stare. Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za pomoc oraz za to, że zawsze możemy liczyć na wsparcie naszych inwestycji – powiedziała Monika Pietrzyk, Wójt Gminy Młodzieszyn.

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz