Nowy ciągnik dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie.

5 listopada 2020 r. do siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w ramach programu Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza dostarczono nowy ciągnik marki Farmtrac 9120DTN o mocy 113 KM, który charakteryzuje się nowoczesnością oraz wysokimi parametrami technicznymi.

Dostawcą ciągnika była firma CORPS AGRO z Koluszek wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup nowego ciągnika spełniającego normy emisji spalin EURO IIIA dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie”. Przy dostawie ciągnika zostało również przeprowadzone kompleksowe szkolenie z obsługi i eksploatacji nowego sprzętu pracowników, wykonane prze uprawnionego serwisanta firmy dostarczającej pojazd. Zakup nowego sprzętu dla potrzeb GZGK w Młodzieszynie sfinansowała Gmina Młodzieszyn w ramach środków pozyskanych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaś cała wartość inwestycji wyniosła 197 000 zł brutto. Ciągnik został zarejestrowany i niebawem będzie wykorzystywany wraz z wozem asenizacyjnym do odbioru nieczystości płynnych z terenu gminy.

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej gminnej inwestycji w szczególności Wójtowi Gminy Młodzieszyn i Radzie Gminy Młodzieszyn

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz