Nowe zasady, stara cena.

W najbliższych miesiącach mieszkańcy Gminy Sochaczew nie zapłacą za śmieci więcej niż dotychczas!!

Taki rezultat udało się osiągnąć po przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargowych, które ostatecznie zakończyły się zmianą firmy odbierającej odpady od mieszkańców.
Od 1 lipca 2020 roku odbiorem odpadów z terenu Gminy Sochaczew zajmie się firma Partner Dariusz Apelski.
Wraz ze zmianą operatora zmianie ulegną także niektóre zasady zbiórki odpadów z nieruchomości zamieszkałych:
 odbiór odpadów zmieszanych /KOSZ/ – 1 raz na 2 tygodnie;
 odbiór plastiku, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych

WOREK ŻÓŁTY – 1 raz na miesiąc;
 odbiór szkła i papieru /WOREK ZIELONY I NIEBIESKI/– 1 raz na kwartał;
 odbiór odpadów bio (odpady zielone i resztki kuchenne pochodzenia roślinnego)

WOREK BRĄZOWY – 1 raz na 2 tygodnie;
 odbiór popiołu /WOREK SZARY/– w okresie wiosenno-letnim 1 raz na 3 miesiące, w okresie
jesienno – zimowym 1 raz na miesiąc.
OTWIERAMY GMINNY PSZOK
Zgodnie z wymaganiami ustawowymi zmuszeni byliśmy do zwiększenia częstotliwości niektórych
odbiorów, tak aby zmniejszyć częstotliwość innych. Jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
mieszkańców, mając na celu zapewnienie swobodnego zagospodarowania odpadów wytworzonych
na terenie naszej gminy uruchomiliśmy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w miejscowości Kąty 1A. W tym miejscu w każdą sobotę mieszkaniec Gminy Sochaczew mający aktywną
deklarację, regularnie płacący za śmieci będzie mógł zostawić bezpłatnie selektywnie zebrane odpady
komunalne, takie jak na przykład odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady budowlane, opony osobowe, odpady bio. Dzięki temu zostaną one prawidłowo
zagospodarowane przez uprawnioną firmę.
AKCJA DEKLARACJA
Wzorem innych samorządów, biorąc pod uwagę zapisy ustawowe od 1 października 2020 roku
planujemy wprowadzenie zróżnicowania stawki opłaty za śmieci dla osób kompostujących bioodpady
w przydomowym kompostowniku oraz tych, które zdecydują się na oddawanie tej frakcji firmie Partner, podczas cyklicznych odbiorów.
Zatem, aby spełnić wymogi formalne na przełomie sierpnia i września prześlemy do Państwa stosowne informacje. Wówczas, aby płacić niższą opłatę trzeba będzie złożyć w Urzędzie Gminy stosowną deklarację, w której zobowiążecie się Państwo do kompostowania bioodpadów we własnych kompostownikach.
Jako samorząd zdajemy sobie sprawę, iż w chwili obecnej wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych stanowią znaczący punkt w domowych budżetach. Nie godzimy się na to, dlatego wraz z innymi przedstawicielami władzy lokalnej staramy się interweniować na szczeblu centralnym, aby wprowadzane w życie przepisy nie godziły w nas i naszych mieszkańców! Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców w dalszym ciągu podtrzymujemy obowiązujący od kilku lat na terenie Gminy Sochaczew system dopłat dla Seniorów i Dużych Rodzin.
W roku 2020 wprowadzamy zmiany, które musimy, ale również takie, które pozwolą na utrzymanie dotychczasowej stawki opłaty za śmieci.
Podsumowując, zachęcamy naszych mieszkańców do:
 kompostowania odpadów i niższej opłaty za śmieci!
 korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych!
 kupowania produktów powstałych z surowców wtórnych!
 wybierania produktów w opakowaniach, które można łatwo poddać recyklingowi!

Gmina Sochaczew

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz