Nowe terminy przedawnienia roszczeń.

Prowadzę mały biznes ze szwagrem. Coraz więcej osób zalega u nas z płatnościami. Ile czasu jest na skierowanie sprawy do sądu? Gdzieś słyszałem, że coś się miało zmienić w prawie.

Zbigniew F.

Rzeczywiście w kwestii przedawnienia roszczeń, w lipcu br. wprowadzono istotne zmiany. Obecnie, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat (a nie 10 lat, jak do tej pory), a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Niezwykle istotne jest to, że obecnie koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Bez zmian pozostają szczególne terminy przedawnienia wynikające np. z umowy sprzedaży (2 lata), umowy o dzieło (2 lata) i innych.

Proszę również zwrócić uwagę, że roszczenie stwierdzone np. prawomocnym orzeczeniem sądu także przedawnia się z upływem sześciu lat, a nie 10, jak do tej pory. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny

tel. 500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz