Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych.

fot. archiwum Expressu Sochaczewskiego

30 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy Brochów odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Brochów na, której jednym z ważniejszych punktów były obrady w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynikiem tych obrad było urealnienie przez Radę Gminy Brochów cen za odpady komunalne. Od nowego 2021 roku w Gminie Brochów będą obowiązywać stawki 27,00 zł od osoby z zadeklarowaniem kompostowania oraz 34,00 zł od osoby bez deklaracji kompostowania.

Wójt Gminy Brochów Piotr Szymański zabrał głos w tej sprawie:

            „Szanowni Państwo, jest to uchwała, która porządkuje pewne sytuacje, jeżeli chodzi o odpady komunalne. Chciałbym przeprosić, za poprzedni rok gdzie widać, że nasi mieszkańcy bardzo stawiają na jakość odbioru odpadów komunalnych. My konstruując przetarg na tym bazowaliśmy. Oprócz mieszkańców także sołtysi i radni mówią o tym , aby poprawić jakość odbioru wszystkich frakcji. Musimy w jakiś sposób urealnić pewne kalkulacje związane z odbiorem odpadów, na pewno to co ma ogromne znaczenie to fakt, że w naszej gminie powstaje PSZOK, zgodnie z ustawą, która narzuca Gminie jego stworzenie jednak bezpośrednio przekłada się to na koszty. Mieszkańcy gminy płacą za kilogramy, dlatego tak ważna jest stała kontrola, tak samo firmy, która odbiera odpady a także jeśli chodzi o segregację. Jak pamiętamy są nakładane duże kary od nie segregowanych odpadów. Podjęcie uchwały przez Radnych o stawkach za odpady to tylko narzucone ustawowo i odgórnie fakultatywne działania. Stawka wynika bezpośrednio z kalkulacji i kosztów związanych z ustawą o odbiorze odpadów komunalnych. Moim zdaniem jest to niesprawiedliwe bo nie ma żadnych dotacji ani regulacji, na to, żeby obniżać koszty związane z wydatkami naszych mieszkańców”.

UG Brochów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz