Nowe stawki na śmieci w Teresinie.

W czwartek 2 lipca 2020 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Teresin, w programie której znalazł się m.in. projekt uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nie chcemy, ale musimy. Radni uchwalili nową stawkę za odbiór odpadów komunalnych

Radni przy podejmowaniu uchwały byli skazani na wysokość opłat wynikających z rozstrzygniętego przetargu. Gminna gospodarka odpadami powinna się równoważyć, tzn. zbierane od mieszkańców opłaty muszą wystarczyć na pokrycie kosztów obsługi operatora wyłonionego w drodze przetargu.

Ceny dyktowane są przez firmy zajmujące się ich odbiorem. Samorząd lokalny jest tu tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat od mieszkańców dla firmy zajmującej się wywozem odpadów z terenu gminy.

– Odbył się kolejny przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Poprzednia umowa została przedłużona o trzy miesiące i to wyczerpywało nasze możliwości zamówień z wolnej ręki z firmą Remondis, która zgodziła się jeszcze po starych cenach obsługiwać mieszkańców naszej gminy. Ostatni przetarg, który miał miejsce w poniedziałek 29 czerwca, był dwuetapowy. W pierwszym etapie oferty przetargowe zgłosiły trzy firmy, z czego jedna musiała zostać odrzucona z przyczyn formalnych. W drugim na placu boju pozostały dwie: firma Partner, której propozycja obsługi naszych mieszkańców wynosiła 53,02 zł i Remondis oferujący kwotę 37,43 zł. Te dwie firmy zaproszono do aukcji, w której rywalizowały o jak najniższą cenę obsługi naszej gminy. Zwycięzcą przeprowadzonej aukcji została firma Partner, której ostateczna kwota to 30, 90 zł – poinformował wójt Marek Olechowski.

Mieszkańcy Gminy Teresin muszą teraz liczyć się z podwyżką opłat za wywóz śmieci. Zaczną one obowiązywać od 1 sierpnia 2020 roku. I tak nowe stawki wynosić będą:

–  30,90 zł miesięcznie od jednej osoby za odpady segregowane,

–  92,70 zł miesięcznie od jednej osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Radni postanowili także, że osoby, które kompostują bioodpady, będą zwolnione z części opłat w wysokości 10% od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co daje miesięczną stawkę na mieszkańca 27,81 zł.

– Jest to najniższa stawka zaoferowana we wszystkich przetargach, jakie miały miejsce w ostatnim półroczu. W porównaniu do stawek oferowanych w unieważnionych przetargach (53, 37 i 34 zł), kwota 30,90 zł jest zdecydowanie najniższą i najkorzystniejszą ofertą. Mam nadzieję, że nowy operator spełni oczekiwania mieszkańców, co do jakości świadczonych usług. Zapewniam, że obsługa mieszkańców przez nową firmę będzie ściśle monitorowana i kontrolowana przez pracowników Urzędu Gminy – wyjaśnił wójt Olechowski, prezentując projekt uchwały.

Podjęcie uchwały wynika ze zmian w krajowych przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi oraz w oparciu o koszty konieczne do poniesienia na realizację umowy na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Teresin oraz innych kosztów ponoszonych przez gminę w tym zakresie. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać muszą koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Do końca lipca wszyscy mieszkańcy otrzymają pełną informację o nowych stawkach. W tym czasie zbierane będą także deklaracje i podpisywane umowy z nowym odbiorcą, który musi zapewnić mieszkańcom odpowiednie kosze na śmieci.

Radni przyjęli także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb ich składania za pomocą środków elektronicznych.

UG Teresin

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz