Nowe możliwości w Geoportalu.

Geoportal powiatu sochaczewskiego, dostępny pod adresem http://sochaczew.geoportal2.pl/ – po raz kolejny rozszerzył swoją funkcjonalność. Ta interaktywna mapa, w której wizualizowane są dane przestrzenne, zapewnia od 2017 roku mieszkańcom naszego powiatu dostęp do aktualnej i dokładnej informacji przestrzennej obejmującej dane o środowisku geograficznym, obiektach i zjawiskach w całej przestrzeni otaczającej człowieka. Teraz inwestorzy lub projektanci sieci uzbrojenia terenu, mogą bez konieczności udawania się do urzędu, uzgodnić projekt na naradzie koordynacyjnej. Bowiem od stycznia br. dodatkowo wprowadzono możliwość składania w trybie publicznym wniosków na naradę elektroniczną.

 Nasz Geoportal staje się coraz bardziej praktyczny, wykorzystuje go wiele branż – mogących pobrać dane potrzebne do pracy – są to już nie tylko geodeci i pracownicy urzędów na terenie powiatu sochaczewskiego, ale również komornicy, inwestorzy i projektanci. Z tego względu Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie nieustannie narzędzie to rozwija, wprowadzając kolejne udogodnienia dla odbiorców.  Przypomnijmy z końcem ubiegłego roku wprowadzono na Geoportalu powiatu sochaczewskiego możliwość elektronicznej obsługi rzeczoznawców majątkowych. Każdy, który chce dokonać wyceny nieruchomości i sporządzić operat szacunkowy, po złożeniu odpowiedniego wniosku może dokonać analizy rejestru cen i wartości nieruchomości przez Internet bez konieczności przychodzenia do urzędu. Najnowszym udogodnieniem jest wprowadzona od stycznia 2021 roku możliwość składania w trybie publicznym wniosków na naradę elektroniczną. Inwestorzy lub projektanci sieci uzbrojenia terenu, mogą bez konieczności udawania się do urzędu, uzgodnić projekt na naradzie koordynacyjnej. Wystarczy założyć konto na Geoportalu w zakładce „wnioski na naradę koordynacyjną ZUD”, wypełnić elektroniczny formularz i dołączyć wymagane załączniki. Automatycznie zostaje wygenerowany dokument płatności, który można opłacić on-line. Projektant zostaje powiadomiony o terminie narady oraz ma możliwość uzupełniania dokumentów. Po zakończeniu narady, która również jest przeprowadzana elektronicznie – projektant ma możliwość pobrania protokołu z narady oraz załączników mapowych podpisanych przez starostę elektronicznie.

Geoportal powiatu sochaczewskiego daje każdemu możliwość w trybie publicznym przeglądania mapy ewidencyjnej oraz „niechronionych” danych opisowych do każdej działki.  W niedalekiej przyszłości planowana jest nowa nakładka z treścią mapy glebowo-rolniczej – przedstawiająca dane niezbędne do wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. W kolejnych krokach rozwoju planowane jest wprowadzenie moduł umożliwiającego każdemu użytkownikowi pobranie mapy ewidencyjnej lub zasadniczej dla potrzeb własnych.

Zachęcamy do korzystania z e-usług naszego Geoportalu.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz