Nowe auto przekazane.

Dzięki zaangażowaniu władz powiatu i miasta Sochaczewa mieszkańcy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy mogą cieszyć się z nowego mikrobusu.
W środę, 12 kwietnia, samochód został oficjalnie przekazany ośrodkowi przez obydwa samorządy. Joanna Majewska – dyrektor ŚDS, nie kryła radości z tego faktu: – Kiedy w ubiegłym roku pojawiła się szansa na pozyskanie środków zewnętrznych, od razu pomyślałam o zakupie nowego samochodu, który tak bardzo potrzebny jest naszemu Domowi. Stary pojazd był już wysłużony i stale ulegał awarii. Cel udało się zrealizować przy bardzo wydatnej pomocy władz powiatowych i miejskich, stąd bardzo pragnę złożyć serdeczne podziękowania na ręce pani starosty Jolanty Gonta i burmistrza Piotra Osieckiego – mówiła podczas uroczystości wzruszona dyrektor Domu.
Powiat Sochaczewski otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zgłoszony w wystąpieniu projekt pn. „Zakup samochodu osobowego – mikrobusu 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie, prowadzonego przez Gminę Miasto Sochaczew.
Projekt realizowany był w ramach obszaru D – na likwidację barier transportowych przewidzianego w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”. Wartość inwestycji wyniosła 136,5 tys. zł, z czego kwotę 72 tys. zł stanowią środki pozyskane z PFRON. Miasto zapewniło wkład własny do projektu.
Efektem dofinansowania jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z codziennego wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy, co zapobiega ich izolacji i pozwala na pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Dzięki realizacji projektu osoby niepełnosprawne mają szansę przebywać w grupie rówieśniczej, co zabezpiecza ich przed wykluczeniem społecznym.
Nowe auto poświęcił ks. Andrzej Kita, który o bezpieczeństwo pasażerów modlił się z obecnymi podczas przekazania pojazdu – starostą, burmistrzem, a także wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, wiceburmistrzami Markiem Fergińskim i Dariuszem Dobrowolskim, pracownikami Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta oraz mieszkańcami i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy.
Bardzo dobrą i efektywną współpracę pomiędzy powiatem a miastem podkreślała starosta Jolanta Gonta: – To dla mnie wielka radość, że wspólnie z burmistrzem mogliśmy pomóc Państwu w pozyskaniu tego pięknego samochodu. Zakup tego auta jest świetnym przykładem, że wspólnie dokonać można naprawdę wiele. Jestem pewna, że trafia on w dobre ręce i będzie Wam bardzo przydatny, szczególnie, że jest to auto odpowiednio przystosowane do potrzeb mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy – mówiła starosta Jolanta Gonta.
Niech nowy pojazd służy Wam jak najlepiej, byście korzystając z niego, mogli zwiedzić ciekawe miejsca i zawsze bezpiecznie wracali do Domu – dodał na zakończenie burmistrz Piotr Osiecki. Jako że uroczystość miała miejsce w okresie przedświątecznym, spotkanie zakończyło się wspólnymi życzeniami i wielkanocnym poczęstunkiem.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz