Niespełna 6 milionów na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Za nami kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie, a pierwsze w nowym roku. Podczas spotkania Marlena Kowalska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapoznała członków z propozycjami podziału środków Funduszu Pracy, omówiła plany szkoleń dla bezrobotnych na bieżący rok a na koniec przedstawiła informacje o sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim.

I tak, dla przykładu najwięcej, bo ponad 1 milion złotych zapisano na staże, 660 tysięcy na podjęcie działalności gospodarczej a 360 tysięcy na roboty publiczne. Znalazły się także środki na stypendia na kontynuowanie nauki, bony na zasiedlenie, szkolenia, prace interwencyjne czy studia podyplomowe oraz refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy.

Na finansowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie wnioskował o kwotę 4 milionów złotych i taką mu przyznano. – Jeśli zabraknie środków na wskazane dofinansowania dla przedsiębiorców w każdej chwili możemy wnioskować o kolejne pieniądze – mówiła M. Kowalska.

Tadeusz Głuchowski, wicestarosta, który jest przewodniczącym PRRP podkreślał, iż w ciągu roku, jak zawsze, jest możliwość przesunięcia środków na wskazaną formę, czyli aktywizację – tę, na którą jest większe zapotrzebowanie. – Spotykamy się raz na kwartał, więc jest możliwość dokonania zmian w środkach. Bieżąca sytuacja na rynku pracy jest dynamiczna, zwłaszcza teraz w dobie pandemii, i może się okazać, że będzie większe zainteresowanie daną aktywizacją niż zakładano z początkiem roku – mówił wicestarosta. Jak dodała dyrektor PUP-u, podobny podział środków był przygotowany w poprzednim roku, stąd też na nim bazowano opracowując aktualną propozycję podziału pieniędzy z Funduszu Pracy.

Kolejny z punktów dotyczył planu szkoleń dla osób bezrobotnych. Dyrektor PUP omawiając te działania wskazała, iż w tym roku postanowiono ukierunkować się na szkolenia indywidualne a nie grupowe, jak to miało w poprzednich latach. Każdy bezrobotny może wybrać sobie szkolenie, po czym składa wniosek i po pozytywnym jego rozpatrzeniu może w nim wziąć udział. Jedna osoba bezrobotna może skorzystać z jednego szkolenia a jego wartość nie może przekroczyć 5 tysięcy złotych.

Na koniec, tradycyjnie omówiono informacje o bieżącej sytuacji na rynku pracy. Na dzień 31 stycznia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w sochaczewskim urzędzie wynosiła 1 768. Stopa bezrobocia na koniec stycznia stanowiła w powiecie sochaczewskim – 5,0% (w styczniu 2020 – 4,8%). Jeśli chodzi o cudzoziemców, na dzień 23 lutego wpłynęło do urzędu 1 713 wniosków na prace sezonowe (więcej o 73 niż na dzień 23.02.2020 r.). Z kolei 2 775 wniosków wpłynęło od cudzoziemców, jeśli chodzi o oświadczenie powierzenia wykonywania pracy (więcej o 829 niż na dzień 23.02.2020 r.).

Wszystkie propozycje i plany działań zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz