Niepełnosprawni w czasie pandemii.

POWIAT Epidemia koronawirusa wpłynęła poważnie na osoby niepełnosprawne, które nie mogą obecnie korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Osoby te jednak mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie. Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, jak też podopiecznych dziennych domów pomocy społecznej oraz placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON.

Wsparcie udzielane jest uczestnikom programów zatwierdzonych przez PFRON, osobom pełnoletnim (od 18 do 25 roku życia), będących uczestnikami zajęć dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Skorzystać z tej opcji mogą osoby, które od 9 marca do 4 września tego roku utraciły możliwość korzystania – przez co najmniej 5 kolejnych, następujących po sobie dni roboczych – z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Miesięczna pomoc na jedną osobę niepełnosprawną będzie przydzielana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jednak w każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 dni roboczych.

Wnioski można składać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. od 10 kwietnia w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września.

BN

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz