Niegodność dziedziczenia.

Mój ojciec jest starszym człowiekiem. Ma małe gospodarstwo, w którym mu pomagam. Moje rodzeństwo nie chce ojcu pomóc. Nawet kiedy proszę braci o pomoc, to nie reagują. Ojciec nie widział ich od wielu lat i nawet kiedy miał udar, żaden nie chciał przyjechać. Nie chcę, żeby moi bracia dziedziczyli po ojcu, a jednocześnie wiem, że ojciec ich nie wydziedziczy. Słyszałem, że czasem niegodni spadkobiercy mogą zostać odsunięci od spadku. Czy to prawda?

Wojciech T.

Rzeczywiście w polskim prawie funkcjonuje instytucja uznania spadkobiercy za niegodnego. Konsekwencją takiego uznania, jest wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia, na takich zasadach, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Katalog przyczyn, które mogą skutkować uznaniem za niegodnego dziedziczenia jest jednak zamknięty. Oznacza to, że spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, tylko jeżeli: dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;   umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Jeżeli Pana bracia dopuścili się któregokolwiek z w/w czynów, to oczywiście może Pan żądać uznania ich za niegodnych dziedziczenia po ojcu. Z żądaniem takim może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny, w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym

rozeznaniem.

Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

Kancelaria Prawna Leximus

kom.500-020-048

fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz