Nie zapychaj mnie więcej!.

Wraz ze ściekami do przepompowni i infrastruktury sieciowej przedostają się różnego rodzaju odpady powodując awarię pomp i spiętrzenie ścieków w kanałach. Koszt usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki i utrudnia prawidłową pracę pompowni i sieci.
Do kanalizacji sanitarnej nie wrzucajmy :
* środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do uszu itp.
* odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien itp., nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.
* materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz,
kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.
* części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie takich jak: rękawice
gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.
* włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop –
zawierających włókna naturalne syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny
przepływ ścieków.
* ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się
w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach w zwartą masę.
* igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne
niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.
* lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane
środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
* kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Co powoduje
konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.
* odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
* substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych.
* odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.
* do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód
opadowych lub roztopowych, a także wód drenażowych.
ZWiK Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz