Nie trzeba nowego wniosku.

fot.pixabay

TERESIN Jak poinformował Urząd Gminy w Teresinie, nie ma konieczności składania nowych wniosków na świadczenia 500+.  „W obecnym stanie prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019 roku zostało ustalone do dnia 31 maja 2021 roku, dlatego nie ma potrzeby składania w 2020 roku kolejnego wniosku. Jednocześnie informujemy, że cały czas przyjmowane są nowe wnioski w przypadku urodzenia dziecka” – podaje urząd gminy.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, to jest na rok 2021-2022, przyjmowane będą od dnia 1 lutego 2021 roku (drogą elektroniczną),  a od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną – papierową.

Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze, zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia GOPS w przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczenia 500 +.

Te zmiany to m.in. zmiana adresu zamieszkania, zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, umieszczenia dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo w pieczy zastępczej, przebywania członka rodziny poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

BN

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz