Nie dajmy zburzyć Sochaczewa.

Reklamy

Centralny Port Komunikacyjny rozpoczyna kolejne konsultacje społeczne przed przyjęciem dokumentu „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Konsultacjom zostanie poddana również prognoza oddziaływania na środowisko planowanych połączeń kolejowych. A ta nie zostawia suchej nitki na proponowanym przebiegu linii kolejowej przez teren powiatu sochaczewskiego.

Rozpoczynają się kolejne, drugie konsultacje społeczne dotyczące oceny przebiegu planowanych połączeń komunikacyjnych z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Potrwają one do 31 grudnia.

Przypomnijmy, że pierwsze przeprowadzono od 10 lutego do 10 marca 2020 roku. W ich trakcie zgłoszono ponad 146 tysięcy uwag. Na ich podstawie przygotowano raport podsumowujący pierwszy etap konsultacji. A w nim – jak już informowaliśmy – zostały odrzucone wszystkie wnioski mieszkańców powiatu sochaczewskiego dotyczące korekcji przebiegu linii kolejowej nr 1 mającej połączyć CPK z Gdańskiem i Kołobrzegiem.

Stare warianty

Przypomnijmy, że w raporcie na stronie 22 można przeczytać o tym, że szefostwo CPK nie przychyliło się do wniosku mieszkańców o zmianę przebiegu linii kolejowej przez teren powiatu sochaczewskiego, a dokładnie, jak to nazwano w raporcie, wniosku o: „poszerzenie korytarza na zachód Sochaczew – Wyszogród (m.in. przez gminy Nowa Sucha i Rybno)”. Według autorów raportu: „Postulat nie został przyjęty jako podstawa do korekty granic korytarza inwestycji kolejowych. Uzasadnienie: Uwzględnienie wnioskowanej modyfikacji trasowania wymagałoby wydłużenia przebiegu linii kolejowej oraz obniżenia parametru eksploatacyjnego prędkości maksymalnej ze względu na konieczność stosowania łuków o mniejszych promieniach uwarunkowaną układem planowanych linii. Ponadto na postulowanym obszarze występują obszary chronione (np. obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły), które utrudniają uzyskanie wymaganych – w oparciu o przyjęte założenia – promieni łuków, a co za tym idzie – prędkości. Powyższe zmiany zagrażałyby zatem osiągnięciu jednego z celów realizacji inwestycji, jakim jest zapewnienie czasu jazdy konkurencyjnego wobec transportu drogowego dla miejscowości i regionów położonych dalej na trasie ciągu np. w relacjach Warszawa – CPK – Płock – Gdańsk”.

To samo stwierdzenie powtarza się również w przypadku dokumentu, który teraz zostanie poddany konsultacji. A to oznacza, że w nowym dokumencie, który obecnie jest konsultowany, podtrzymano warianty przebiegu linii kolejowej w rejonie Sochaczewa.

Strefa konfliktu

Argumentacja przyjęta przez CPK jest zaskakująca. Chociażby dlatego, że na terenie gmin Rybno i Nowa Sucha nie istnieją żadne obszary chronione. Natomiast takim obszarami są tereny korytarzy komunikacyjnych, które zostały wytyczone przez CPK na terenie gmin: Sochaczew, Brochów i Młodzieszyn. Potwierdza to „Prognoza oddziaływania na środowisko” załączona do Strategii. Czytamy w niej, że wytyczone przez powiat sochaczewski korytarze komunikacyjne, to obszar o najwyższym współczynniku miejsc konfliktu inwestycji dotyczącej przebiegu linii kolejowej nr 1 z istniejącymi tu obszarami chronionymi, czyli Kampinoską Doliną Wisły i Doliną Środkowej Wisły, oraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Jedynym terenem, na którym nie ma obszarów Natury 2000, w naszym rejonie jest teren w linii prostej od CPK – biegnący poprzez gminy: Nowa Sucha, Rybno Iłów – wzdłuż północnej granicy otuliny Gostynińsko–Włocławskiego Parku Krajobrazowego – do Płocka, gdzie dopiero od Mostu Legionów J. Piłsudskiego Wisła nie jest objęta obszarem Natura 2000. Dodam, że w tym wariancie nie byłoby praktycznie żadnych łuków, tylko jeden w rejonie Płocka. Istotne jest również, że przy takim przebiegu nie trzeba byłoby wyburzać miast i wiosek, aby poprowadzić tory.

Należy wspomnieć także o tym, że w Prognozie zaznaczono, iż ewentualne poprowadzenie przez teren gmin: Młodzieszyn, Brochów i Sochaczew linii kolejowej, wiązałoby się z koniecznością wybudowania estakad i powinny być one wybudowane wzdłuż drogi DK nr 50.

Zgłoś uwagi

Daje to – o ile uwagi zawarte w Prognozie zostaną wzięte pod uwagę – szansę, że linia kolejowa nie zostanie poprowadzona przez środek Sochaczewa. A taki wariant proponowano podczas pierwszych konsultacji. Tym samym nic nie jest jeszcze przesadzone i istnieje szansa na uratowanie zarówno miejscowości wokół Sochaczewa, jak i cennych obszarów leśnych, jakimi są lasy młodzieszyńskie.

Dlatego zachęcamy mieszkańców powiatu sochaczewskiego do udziału w trwających konsultacjach. Każdy głos się liczy. Tym bardziej, że jak podkreśla szefostwo CPK, konsultacje: „(…) służą wyeliminowaniu na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do zmiany stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi”.

Przypominamy, że konsultacje potrwają do 31 grudnia 2020 roku. Wniosek konsultacyjny można znaleźć na stronie:www.cpk.pl. I po jego wypełnieniu należy go przesłać na adres e-mail:konsultacje.cpk@cpk.pl.

Pobrany i wypełniony wniosek można również przesłać w formie pisemnej na adres: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL”. Można je także przekazać ustnie lub pisemnie w siedzibie CPK w dni robocze, w godzinach 9.00–15.00, po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 539 188 733.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz